Escuchar

La tesi de Martí Colombram Mestre, defensada a la UIB, destaca la importància del turisme rural com a element dinamitzador de l'economia rural

(Contenido en el idioma por defecto)

El turisme en el medi rural és una activitat econòmica que ha assolit una importància estratègica a les Illes Balears, tant pel paper com a element dinamitzador del medi rural com per la condició de factor complementari al turisme de masses. Així ho indica la tesi de Martí Colombram Mestre Anàlisi estratègica del turisme en el medi rural: el cas de les Illes Balears, defensada a la Universitat de les Illes Balears.

El treball assenyala que tot i tenir una dimensió petita en comparació amb el turisme de masses tradicional -s'estima que generà uns ingressos aproximats de 210 milions d'euros l'any 2006-, el turisme en el medi rural té un paper estratègic fonamental tant per a l'activitat turística del nostre arxipèlag com per a l'economia en el món rural. Segons Colombram, el turisme rural ha acabat esdevenint l'activitat econòmica principal d'aquelles explotacions on fou implantat inicialment com una estratègia de diversificació i de complement dels ingressos agrícoles o ramaders.

Pel que fa a la influència en l'activitat turística, la tesi remarca que el turisme en el medi rural no suposa una amenaça per al sector hoteler tradicional, sinó una ampliació de l’oferta turística. El turisme rural pot tenir una importància estratègica cabdal com a element que agregui valor afegit a l'oferta turística tradicional, en la mesura que contribueixi a protegir el paisatge i el medi natural, i que fins i tot actuï com a element desestacionalitzador.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 12/04/2010