Escuchar

La revista "National Geographic" publica un reportatge de la recerca d'investigadors de la UIB sobre el nivell de la mar fa 81.000 anys

(Contenido en el idioma por defecto)

La revista National Geographic, en l'edició espanyola, ha publicat en el número de maig de 2010 un reportatge que tracta de les investigacions sobre els estudis del nivell de la mar del grup de recerca Carst, Sedimentologia, Geomorfologia Litoral i Geomorfologia Fluvial de la Universitat de les Illes Balears. La notícia recull el treball de recerca dels doctors Joan J. Fornós, Joaquim Ginés i Àngel Ginés, en col·laboració amb investigadors de les universitats d'Iowa, de Florida del Sud i de Roma III.

Els resultats de l'estudi, que també aparegueren publicats el passat mes de febrer en la revista Science, assenyalen l'estreta relació entre el nivell de la mar a escala global i el clima de la Terra. Mitjançant uns precipitats que es localitzen a les coves litorals de l’illa de Mallorca (cova de Cala Varques, cova del Dimoni, cova de Cala Falcó, cova del Pas de Vallgornera) els investigadors de la UIB han pogut determinar que el nivell relatiu de la mar a la Mediterrània occidental fa 81.000 anys era 1,5 metres per damunt de l’actual. Aquesta troballa que aparentment entra en conflicte amb la corba d’oscil·lació del nivell de la mar en altres bandes del món, ve a corroborar l'alternativa que en aquell moment (estadi isotòpic marí MIS 5a) la Terra estava lliure de gel almenys com en l’actualitat, això desafia la visió que fins ara es tenia del darrer estadi interglacial (estadi isotòpic marí MIS 5). També es posen de manifest ràpides oscil·lacions del nivell de la mar amb taxes de l’ordre de 20 metres per mil anys.

El grup de recerca Carst, Sedimentologia, Geomorfologia Litoral i Geomorfologia Fluvial de la UIB, dirigit pel doctor Joan J. Fornós, treballa en l'estudi dels processos i morfologies càrstics, la sedimentologia de precipitats i la geomorfologia litoral. La recerca ha comptat amb la col·laboració de la Federació Balear d'Espeleologia.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 03/05/2010