Escuchar

La doctora Silvia Fernández de Mattos rep el Premi de Recerca 2008 de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears - Acadèmia Mèdica Balear

(Contenido en el idioma por defecto)

La doctora Silvia Fernández de Mattos, investigadora responsable del grup de Biologia Cel·lular del Càncer (UIB-IUNICS), ha estat guardonada amb el Premi de Recerca 2008 de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears - Acadèmia Mèdica Balear.

L’Acadèmia convoca anualment aquest premi, amb el patrocini de la Caixa de Balears, «Sa Nostra», amb l’objectiu de guardonar el millor treball d’investigació en biomedicina per tal d’impulsar la recerca biomèdica de qualitat a les Illes Balears.

El treball de recerca guanyador, «FOXO3a mediates the cytotoxic effects of cisplatin in colon cancer cells», dirigit per la doctora Mattos, va ser publicat a la revista Molecular Cancer Therapeutics, editada per la prestigiosa American Association for Cancer Research.

En aquest treball hi han partipat també el doctor Príam Villalonga, investigador del grup de Biologia Cel·lular del Càncer (UIB-IUNICS), i investigadors col·laboradors de la Universitat de Harvard i de l’Imperial College de Londres.

Els investigadors han analitzat el paper del factor de transcripció FOXO3a en el mecanisme d’acció de l’agent quimioteràpic cisplatí en cèl·lules de càncer de còlon. Aquest treball de recerca ha permès descriure que el tractament amb cisplatí indueix una activació del factor FOXO3a, que resulta cabdal per donar lloc als efectes citotòxics d’aquest fàrmac en cèl·lules de càncer de còlon. A més, els resultats presentats indiquen que el tractament amb agents moduladors de l’activitat FOXO3a, com ara els inhibidors de la via PI3K/Akt, poden sensibilitzar les cèl·lules resistents al cisplati als seus efectes citotòxics.

El premi serà lliurat el dia 2 de juliol a les 19.30 hores, a la sala de conferències del Centre de Cultura Sa Nostra, en el decurs de l’acte de cloenda del curs acadèmic 2009 de l’Acadèmia Mèdica Balear, que comptarà amb la presència de la senyora Francina Armengol, presidenta del Consell de Mallorca, i del senyor Vicenç Thomàs, conseller de Salut del Govern de les Illes Balears.

Fecha de publicación: 01/07/2009