Escuchar

La doctora Montserrat Casas Ametller, reelegida Rectora de la Universitat de les Illes Balears

(Contenido en el idioma por defecto)

La jornada electoral ha transcorregut amb total normalitat

Resultats de les votacions

CanalUIB

Roda informativa
Dia: dijous, 24 de març de 2011
Hora: 12.30 hores
Lloc: sala de juntes, Son Lledó,
campus universitari, Palma


La doctora Montserrat Casas Ametller, catedràtica de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, ha estat reelegida Rectora de la Universitat de les Illes Balears a les eleccions a Rector que han tingut lloc avui, dia 23 de març de 2011, atès que ha obtingut la majoria requerida.

Roda informativa

Demà dijous, 24 de març de 2011, a les 12.30 hores el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, i president de la Comissió Electoral, doctor Martí X. March, i la doctora Montserrat Casas, Rectora de la UIB, atendran els mitjans de comunicació en una roda informativa a la sala de juntes de Son Lledó, al campus universitari.

Índex de participació per sectors

Sector a) professor doctors amb vinculació permanent a la Universitat

70,78%

Sector b) resta de personal docent i investigador

19,04%

Sector c) estudiants

3,32%

Sector d) personal d'administració i serveis

71,52%

Els electors de la comunitat universitària, professors, estudiants i personal d'administració i serveis de la UIB, estan estructurats en diferents sectors. El vot per a l'elecció del Rector es pondera per sectors de la manera següent:

  • 51 per cent per al professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (sector a).
  • 12 per cent per a la resta de personal docent i investigador (sector b).
  • 25 per cent per a l'alumnat (sector c).
  • 12 per cent per al personal d'administració i serveis (sector d).

Les persones que han pogut exercir el dret al vot a les eleccions de la Universitat de les Illes Balears i que, per tant, conformen el cens de la UIB són 17.188.

  • Sector a): 510, professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.
  • Sector b): 977, resta de personal docent i investigador.
  • Sector c): 15.083, alumnes.
  • Sector d): 618, membres del personal d'administració i serveis.

En total s'han instal·lat 12 meses electorals als edificis següents de la UIB: Son Lledó, Gaspar Melchor de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya, Beatriu de Pinós, Anselm Turmeda, Ramon Llull, Arxiduc Lluís Salvador, Mateu Orfila i Rotger, Seu de la UIB a Menorca i Seu de la UIB a Eivissa i Formentera.

Les meses, formades per un president i dos vocals i pels suplents respectius, han estat obertes entre les 10 i les 18 hores.

Per ser proclamada Rectora, la doctora Montserrat Casas Ametller ha obtingut la majoria de vots a candidatures vàlidament emesos. Per tant, s’han exclòs els vots nuls i els vots en blanc, ja que no són vots a la candidatura.

Avui mateix, la Comissió Electoral publicarà els resultats de les eleccions al web de la UIB (http://www.uib.cat). Demà es podrà presentar qualsevol reclamació i el dia 25 de març la Comissió Electoral, si escau, les resoldrà.

La jornada electoral ha transcorregut amb total normalitat.

Documents relacionats

  • IB3

Fecha de publicación: 23/03/2011