Escuchar

La crisi econòmica marca el pressupost de la UIB per a 2010. Això no obstant, creix la inversió de la Universitat en investigació

(Contenido en el idioma por defecto)

Presentació de la memòria del pressupost de la UIB, aprovat pel Consell de Govern de 18 de desembre

El doctor Antoni Llull, vicerector de Planificació Economicoadministrativa de la Universitat de les Illes Balears, i la senyora Begoña Morey, Gerent, han presentat als mitjans de comunicació la memòria del pressupost de la UIB per a l'exercici 2010, aprovat per Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears el 18 de desembre de 2009.

Documentos relacionados

Fecha del evento: 21/12/2009

Fecha de publicación: 18/12/2009