Escuchar

La UIB participa a l'Observatori de Joc Online

(Contenido en el idioma por defecto)

L’objectiu de l’Observatori és cercar, desenvolupar, publicar i distribuir informació referida a les noves modalitats de jocs d’atzar, joc amb diners i/o semblants, que puguin generar comportaments addictius, compulsius o patològics

La Universitat de les Illes Balears, a través del Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, participa a l’Observatori del Joc Online (OJO), creat amb l’objectiu de fer feina en la prevenció dels efectes negatius que té el joc en línia.

El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, Antoni Aguiló, ha participat a la trobada de la comissió tècnica que ha tingut lloc aquest dimecres, juntament amb representants de Projecte Home, l’Associació Juguesca, la Fundació BIT i el Pla d’Addiccions i Drogodependència. També hi han estat representades la Direcció General de Salut Pública, la Direcció General d’Innovació i la Direcció General de Comerç. A més, l’Observatori compta amb la participació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears, que aportarà una visió clínica de les problemàtiques derivades de l’addicció al joc.

La publicitat del joc en línia i l’esport

Una de les qüestions tractades a la reunió de l’Observatori del Joc Online ha estat la incidència que té la publicitat de les apostes esportives, tant en línia com presencials. En un informe presentat en el marc de la comissió de l’OJO, queda palesa la presència massiva i generalitzada de publicitat relacionada amb el joc i les apostes en els equips de futbol de la Primera Divisió de la lliga espanyola. Aquesta publicitat en forma de patrocini apareix de manera explícita en diferents suports, com ara els equipaments oficials dels clubs, i, per tant, queda a l’abast de qualsevol persona, fins i tot de les més vulnerables, com poden ser els menors, els joves o qui pateix algun tipus d’addicció relacionada amb el joc. Aquest informe s’ha elaborat per exposar l’estat de la qüestió i ara serà remès a la Federació de Futbol de les Illes Balears per treballar en mesures conjuntes capaces d’establir límits concrets entre el que és l’esport lúdic i les apostes esportives.

Aquesta és una primera passa en l’anàlisi de la incidència que té la publicitat de les cases d’apostes esportives. Per això, l’Observatori del Joc Online no només vol fer incidència en el futbol, sinó que un altre dels objectius de l’informe és posar-se en contacte amb els clubs esportius en general de les Illes, perquè tots en prenguin consciència i perquè, sobretot, serveixi de prevenció en l’àmbit de l’esport base.

L’Observatori del Joc Online 

L’objectiu de l’Observatori del Joc Online és cercar, desenvolupar, publicar i distribuir informació referida a les noves modalitats de jocs d’atzar, joc amb diners i/o semblants, que puguin generar comportaments addictius, compulsius o patològics. Aquesta informació s’adreçarà, principalment, a administracions públiques reguladores del joc, és a dir, el Govern central, l’autonòmic, els ajuntaments, els serveis d’inspecció o els cossos de seguretat, però també a altres administracions implicades, professionals i a l’opinió pública.

L’Observatori del Joc Online informarà sobre els trastorns i comportaments addictius, compulsius o patològics, i també sobre la seva prevenció, les afectacions i els tractaments. Per això, farà campanyes informatives periòdiques i publicarà una memòria anual en què recollirà tota l’activitat que hagi fet durant l’exercici corresponent. 

Fecha de publicación: 13/02/2020