Escuchar

La UIB obté el segell d'excel·lència HRS4S de la Comissió Europea

(Contenido en el idioma por defecto)

Aquest segell reconeix el compromís de la Universitat en la millora de les polítiques de captació de recursos humans i atracció de talent investigador 

La Universitat de les Illes Balears ha obtingut el segell de d’excel·lència en la captació de recursos humans per a la recerca (Segell HRS4R). Aquest distintiu l’atorga la Comissió Europea i reconeix el compromís de la UIB per millorar de manera continuada les polítiques de captació de recursos humans i atraure talent investigador d’acord amb la Carta europea de l’investigador i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors, i especialment el compromís d’aconseguir procediments de contractació oberts basats en mèrits i transparents. 

Fecha de publicación: 31/07/2020