Escuchar

La UIB i la Direcció General de Política Lingüística del Govern balear concedeixen els ajuts per promoure l'ús del català a la recerca 2009-2010

(Contenido en el idioma por defecto)

En total s'han concedit 63 ajuts

La Universitat de les Illes Balears i la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears han adjudicat els ajuts per promoure l'ús del català a la recerca 2009-2010. S'han concedit 63 ajuts, el total de sol·licituds rebudes el passat curs acadèmic, de les quals 27 corresponen a projectes de fi de carrera, 28 a memòries d'investigació i 8 a tesis.

Els ajuts tenen una dotació econòmica de 175 euros per projecte de fi de carrera i memòria d'investigació i 400 euros per tesi doctoral.

Aquests ajuts són fruit d'un conveni entre la Direcció General de Política Lingüística i la UIB signat l'any acadèmic 1999-2000 per a la promoció de l'ús de la llengua pròpia a la recerca universitària.

A l'acte, hi han assistit la senyora Margalida Tous, directora general de Política Lingüística, el doctor Víctor Cerdà, delegat de la Rectora per a la Innovació, i el doctor Ramon Bassa, director del Servei Lingüístic.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 14/04/2011