Escuchar

La UIB desenvolupa el Sistema d'Informació Geogràfica de l'Accessibilitat de Mallorca, una base de dades territorial sobre l'accessibilitat dels municipis de Mallorca

(Contenido en el idioma por defecto)

Un equip de la Universitat de les Illes Balears, integrat pels membres del Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció i del Departament de Ciències de la Terra, ha desenvolupat una eina per a la gestió territorial de l'accessibilitat dels municipis de Mallorca basat en l'ús de les tecnologies de la informació geogràfica. El Sistema d’Informació Geogràfica de l’Accessibilitat de Mallorca (SIGAM) s'ha dut a terme mitjançant un conveni de col·laboració amb l’àrea d’Accessibilitat de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca i s'ha implementat en 7 municipis de Mallorca: Algaida, Bunyola, Capdepera, Esporles, Lloseta, Llubí i Son Servera. En els propers mesos el sistema serà accessible a través de la web del Consell de Mallorca als tècnics municipals i els ciutadans.

El SIGAM es basa en la construcció d’una base de dades territorial dels elements amb incidència en l’accessibilitat urbanística (itineraris, guals, pas per a vianants, etc.) i en l’accessibilitat a edificis i instal·lacions d’ús públic. El sistema facilita l’inventari, l'anàlisi, la visualització i la publicació de la informació relativa a l’accessibilitat territorial dels municipis.

El SIGAM està dissenyat per facilitar el coneixement del territori en relació amb l'accessibilitat de les infraestructures, els equipaments i els edificis públics mitjançant una plataforma web d’accés interactiu a la informació territorial i així proporcionar un mapa viu de l’accessibilitat municipal. Aquest sistema és una eina de suport a la presa de decisions en matèria d’accessibilitat territorial per als municipis, que ha de facilitar el reconeixement de les barreres i ajudar a la selecció de les actuacions que realitzin les administracions públiques. També promou la mobilitat territorial de Mallorca per als col·lectius amb discapacitats, siguin residents o turistes.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 17/06/2010