Escuchar

La UIB celebra les eleccions al càrrec de Rector el 23 de març de 2011

(Contenido en el idioma por defecto)

Els 17.188 membres de la comunitat universitària podran exercir el seu dret a vot en les 12 meses electorals instal·lades al campus i a les seus de la UIB a Menorca i Eivissa i Formentera

Eleccions
Dia: dimecres, 23 de març de 2011
Horari de votació: entre les 10 i les 18 hores
Lloc: als edificis del campus universitari i
a les seus de la UIB a Menorca i a Eivissa i Formentera

Roda informativa
Dia: dijous, 24 de març de 2011
Hora: 12.30 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma

La Universitat de les Illes Balears celebra eleccions al càrrec de Rector el 23 de març de 2011.

L'única candidata que es presenta a les eleccions és la senyora Montserrat Casas Ametller, catedràtica de l’àrea de coneixement de Física Atòmica, Molecular i Nuclear. Exercirà el seu vot a les 11 hores a l'edifici Son Lledó del campus universitari.

Resultats

Els resultats i les dades de participació s'enviaran per correu electrònic a tots els mitjans de comunicació de les Illes Balears i es penjaran al web de la UIB (http://www.uib.cat) a partir de les 20.30 hores de dimecres, aproximadament, si el recompte dels vots es produeix amb normalitat.

Roda informativa

L'endemà de les eleccions, dijous, 24 de març de 2011, a les 12.30 hores tindrà lloc una roda informativa a la sala de juntes de Son Lledó, al campus universitari.

Electors

La comunitat universitària ha d'elegir el Rector entre els funcionaris en actiu del cos de catedràtics d'universitat que prestin serveis a la Universitat de les Illes Balears, mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret.

Les persones que podran exercir el dret al vot a les eleccions de la Universitat de les Illes Balears i que, per tant, conformen el cens de la UIB són 17.188. Els electors universitaris estan dividits en sectors:

  • Sector a): 510, professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.
  • Sector b): 977, resta de personal docent i investigador.
  • Sector c): 15.083, alumnes.
  • Sector d): 618, membres del personal d'administració i serveis.

El vot per a l'elecció del Rector es ponderarà per sectors de la comunitat universitària de la forma següent:

  • 51 per cent per al professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (sector a).
  • 12 per cent per a la resta de personal docent i investigador (sector b).
  • 25 per cent per a l'alumnat (sector c).
  • 12 per cent per al personal d'administració i serveis (sector d).

Per ser proclamada Rectora, la doctora Montserrat Casas Ametller ha d’obtenir la majoria de vots a candidatures vàlidament emesos. Per tant, s’exclouen els vots nuls i els vots en blanc, ja que no són vots a candidatures.

Meses electorals

En total s'instal·laran 12 meses electorals als edificis següents: Son Lledó, Gaspar Melchor de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya, Beatriu de Pinós, Anselm Turmeda, Ramon Llull, Arxiduc Lluís Salvador, Mateu Orfila i Rotger, Seu de la UIB a Menorca i Seu de la UIB a Eivissa i Formentera.

Les meses romandran obertes entre les 10 i les 18 hores.

Documentos relacionados

Fecha del evento: 23/03/2011

Fecha de publicación: 21/03/2011