Escuchar

La Revista de Psicología del Deporte, editada per la UIB, primera del seu àmbit a ser indexada a la base de dades ISI Thomson

(Contenido en el idioma por defecto)

La publicació creada a la UIB és coeditada amb la Universitat Autònoma de Barcelona

La Revista de Psicología del Deporte és la primera del seu àmbit en l'Estat espanyol a ser indexada en la base de dades de l'Institute of Scientific Information (ISI) de la multinacional Thomson. Serà la quarta revista especialitzada en psicologia editada a Espanya inclosa a la base de dades i la tercera en tot el món en l'àmbit de la Psicologia de l'Esport (juntament amb Journal of Applied Sport Psychology i Journal of Sport & Exercise Psychology).

La Revista de Psicología del Deporte, creada a la UIB, és coeditada amb la Universitat Autònoma de Barcelona. N'és el director el doctor Jaume Cruz Feliu (UAB), mentre que el professor de la UIB Alexandre Garcia Mas n'és l'editor. La confecció i distribució és a càrrec d'Edicions UIB.

L'Institute of Scientific Information (ISI), fundat per Eugene Garfield l'any 1960, i adquirit per Thomson Scientific l'any 1992, ofereix serveis de bibliografia a la comunitat internacional d'investigadors i està particularment especialitzat en l'anàlisi de la citació. Així, manté una base de dades de citacions que cobreix milers de revistes -Science Citation Index (SCI) i Social Sciences Citation Index (SSCI)-, que permet als investigadors identificar els articles més citats. A més, publica el factor d'impacte de les revistes indexades a la base de dades a través de dues edicions de l'anomenat Journal Citation Reports (JCR), una per a les revistes de ciències experimentals i l'altra per a les de ciències socials, on s'inclourà la Revista de Psicología del Deporte.

Els orígens de la Revista de Psicología del Deporte es remunten a l'any 1992, quan, coincidint amb les Olimpíades a Barcelona, es revifa l'interès per aquesta disciplina en diversos indrets de l'Estat. A les Illes Balears fou un grup encapçalat pel professor Alexandre Garcia Mas i els doctors Joan Tomàs Escudero i Mateu Servera el que catalitzà aquest interès a través d'una publicació que, com a òrgan de la Federación Española de Asociaciones de Psicología de la Actividad Física i del Deporte (FEAPAFD), inicià el seu camí el maig d'aquell any, i es convertí en la primera publicació en llengua castellana sobre psicologia de l'activitat física i l'esport.

Els requisits de partida d'aquells que aleshores impulsaren la revista expliquen la seva trajectòria ulterior i la seva posició actual: ja des del principi es defugí l'endogàmia, i el vuitanta per cent dels membres del Consell Editorial (en l'actualitat integrat per 80 especialistes) eren i són membres d'altres universitats i institucions de la resta de l'Estat i d'Europa. Així mateix, des dels inicis els articles que hom vol publicar-hi han de passar per una revisió exhaustiva d'especialistes en la temàtica d'arreu del món. I finalment, des del primer número s'ha complit escrupolosament una periodicitat semestral.

Des d'aleshores, la publicació ha anat millorant la seva qualitat aplicant a l'edició tots els criteris i indicacions del Centre d'Informació i Documentació (CINDOC). D'aquesta manera, la revista començà a ser inclosa en diferents bases de dades com, entre d'altres, PsycINFO, SPORT DISCUS, LATINDEX i CAPES, de tal manera que la visibilitat de la revista cresqué de manera important tant entre els investigadors europeus com d'Amèrica Llatina. Indexada també a l'Índice de Impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales (IN-RECS), es troba situada entre les primeres. D'altra banda, l'any 2006 EBSCO Information Services, multinacional de la gestió i l'accés a la informació, va comprar els continguts de la revista sense drets d'exclusivitat. Es tracta de l'única de ciències de l'esport adquirida per ser inclosa a les bases de dades d'aquesta companyia.

La Revista de Psicología del Deporte disposa de pàgina web a través de la qual hom pot accedir al contingut íntegre dels articles, exceptuant els números dels dos darrers anys, que només són accessibles a través de la subscripció. En l'actualitat els usuaris registrats són 1.544, i la pàgina rep una mitjana de 14.000 visites anuals i té un volum de 600 articles descarregats.

Fecha de publicación: 07/05/2008