Escuchar

La "Physical Review Letters" publica un article dels investigadors de l'IFISC Manuel A. Matias, Pere Colet i Damià Gomila

(Contenido en el idioma por defecto)

La revista Physical Review Letters, una de les més prestigioses en l'àmbit de la física, ha publicat un article dels investigadors Manuel A. Matias, Pere Colet i Damià Gomila, de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC), un organisme de recerca mixt entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell Superior d'Investigacions Científiques. El treball ha estat elaborat en col·laboració amb Lendert Gelens i Guy Van der Sande, de la Universitat Lliure de Brussel·les (Bèlgica), i s'emmarca en el context de la tesi doctoral de Lendert Gelens, que serà defensada conjuntament a la Universitat Lliure de Brussel·les i a la UIB.

El treball de Matias, Colet i Gomila se centra en la dinàmica de fronts en sistemes amb interaccions no locals. S'hi assenyala que en la descripció de molts sistemes amb dependència espacial es considera que la interacció entre els elements es produeix de forma local, és a dir, la dinàmica de cada element depèn directament només de la dinàmica dels elements més propers. En determinats sistemes físics i en algunes descripcions de sistemes químics o biològics, les interaccions s'estenen més enllà d'aquesta aproximació, la qual cosa fa necessari considerar interaccions no locals, que són habituals, per exemple, en la neurociència.

Una característica d'aquests sistemes amb dependència espacial és la de poder presentar en un determinat moment diversos estats, que coexisteixen de manera simultània en diferents parts del sistema. La dinàmica dels fronts que connecten aquests estats és de gran rellevància, ja que determina l'estructura final del sistema. En l'article es demostra que l'existència d'interaccions no locals determina de manera crítica tant el perfil com la dinàmica d'aquests fronts. En particular, la interacció no local pot ajudar a l'emergència d'estructures localitzades en aquests sistemes o suprimir-la.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 26/04/2010