Escuchar

La FUEIB participa en la xarxa Uniporta11 de treball universitari euromediterrani i sud-atlàntic

(Contenido en el idioma por defecto)

La xarxa pretén compartir experiències entre les diferents universitats en matèria d'ocupació universitària. Amb aquesta finalitat reuneix institucions de l'espai euromediterrani

Divendres, 21 d'octubre, la vicerectora d'Estudiants, Ocupació i Empresa i el director del Servei d'Ocupació de laUniversitat de Huelva mantindran una trobada de treball amb membres de la UIB i de la FUEIB, per planificar actuacions i intercanviar impressions sobre aquest projecte.

Amb l'objectiu d'impulsar l’ocupabilitat dels universitaris, la UIB i la FUEIB formen part de la xarxa Uniporta 11, impulsada per la Universitat de Huelva, a través del Servei d'Ocupació (SOIPEA) del Vicerectorat d'Estudiants, Ocupació i Empresa. Aquesta xarxa d'ocupació universitària euromediterrània i sud-atlàntica, està integrada per universitats i institucions espanyoles i europees pròximes geogràficament i amb característiques socioeconòmiques i culturals comunes.

El projecte Uniporta11 s'emmarca dins el programa Euroempleo del Servei Andalús d'Ocupació per a la promoció d'accions de cooperació transnacional i interregional en matèria d'ocupació. A més de la Universitat de Huelva, com a promotora i coordinadora en formen part les universitats de Vigo, Girona, Las Palmas i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, i les universitats europees d’Algarve, Madeira, Perpinyà, Trieste, Ferrara i el Consorci Interuniversitari AlmaLaurea de Bolonya.

Objectius

Uniporta11, creada a través d'eines web 2.0, procura millorar les bones pràctiques sobre ocupabilitat i fomentar l'autocupació, aportar valor als socis del projecte i produir sinergies, que els resultats puguin transferir-se a la societat, complementant les iniciatives polítiques existents en matèria d'ocupació i donar suport a aquells col·lectius més desafavorits.

Uniporta11 elaborarà un mapa de recursos universitaris per a l’ocupabilitat i el foment de l'autoocupació en contextos europeus perifèrics. Aquesta xarxa pretén respondre als requeriments de l’EEES i de l’Estratègia Europea per l'Ocupació, en el sentit de vincular amb més claredat els processos formatius a la inserció laboral, a través de la modernització dels serveis d'ocupació. D'altra banda, es pretén també fomentar la mobilitat europea dels estudiants i titulats recents amb vocació emprenedora; impulsar l'autoocupació en la comunitat universitària; crear una cartera d'oportunitats empresarials, i elaborar un treball d'investigació sobre les diferents línies de col·laboració entre les universitats i els serveis públics d'ocupació.

Amb la denominació d’Uniporta11, aquest projecte pretén representar una característica comuna dels diferents entorns territorials que integren aquesta xarxa com és la vocació de port d'embarcament i desembarcament d'idees innovadores, i el caràcter transfronterer que ens constitueix en una porta d'entrada de diferents cultures, idiomes i formes de ser i actuar.

Documents relacionats

  • IB3

Fecha del evento: 21/10/2011

Fecha de publicación: 19/10/2011