Escuchar

La Conselleria d'Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears i la UIB signen un acord de col·laboració en matèria de voluntariat

(Contenido en el idioma por defecto)

Dia: dilluns, 12 de maig de 2008
Hora: 9.45 h
Lloc: Son Lledó, campus universitari,
cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma

El senyor Mateu Cañellas, conseller d'Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears, i la doctora Montserrat Casas, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, signaran un acord de col·laboració en matèria de voluntariat.

Aquest acord renova la voluntat de la Conselleria d'Esports i Joventut de col·laborar en el Programa de Voluntariat adreçat als membres de la comunitat universitària, que coordina l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB, mitjançant la gestió de la Borsa de Voluntariat i la realització de cursos de formació bàsica i d'àmbits específics d'actuació.

A l'acte hi serà present la senyora Berta Artigues, directora de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 12/05/2008