Escuchar

La CRUE avalua les polítiques de sostenibilitat i de qualitat ambiental de la UIB

(Contenido en el idioma por defecto)

La Universitat de les Illes Balears se sotmet a l'avaluació de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), que n'analitzarà les polítiques de sostenibilitat i de qualitat ambiental.

Un tècnic de l'Àrea de Coordinació i Suport a les Comissions Sectorials de la CRUE ha visitat la Universitat per revisar les respostes de la UIB al qüestionari d'autoavaluació de la sostenibilitat, elaborat per la Comissió per a la Qualitat Ambiental, el Desenvolupament Sostenible i la Prevenció de Risc de la CRUE. El tècnic s'entrevistarà amb els responsables de les accions ambientals i de sostenibilitat, i del Campus d'Excel·lència Internacional.

El representant de la CRUE ha estat rebut per la Rectora de la UIB, doctora Montserrat Casas, i s'ha entrevistat amb el vicerector d'Estudiants i Campus, Cels Garcia, i amb els futurs vicerectors d'Infraestructures i Medi Ambient, Raquel Herranz, i d'Economia i Seus Universitàries, David Pons, que serà també coordinador de responsabilitat social universitària.

La iniciativa té el suport de l'Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat (OGAS) de la UIB, que dirigeix Jaume Munar. L'OGAS té com a funcions:

  • Assessorar en la presa de decisions en qüestions relacionades amb la gestió ambiental.
  • Coordinar la gestió ambiental entre les diferents àrees de la UIB i en les relacions de la UIB amb altres entitats, i amb empreses que presten serveis a la UIB.
  • Realitzar les tasques tècniques necessàries per dur a terme la correcta gestió i protecció ambiental.
  • Realitzar periòdicament, per a diferents col·lectius de la Universitat i per al personal dels serveis contractats, programes formatius d’aspectes ambientals.

En aquesta línia, l'OGAS col·labora amb la Comissió per a la Qualitat Ambiental, el Desenvolupament Sostenible i Prevenció de Risc de la CRUE, participa en les seves reunions i s'encarrega d'aplicar les seves directrius a la nostra universitat.

Fecha de publicación: 15/04/2011