Escuchar

L'ICE i la UIB organitzen el 34è Congrés Internacional de l'Association for Teacher Education in Europe

(Contenido en el idioma por defecto)

Es tracta d’una organització que cerca la millora de la qualitat de la preparació dels educadors a Europa

Dies: del 29 d’agost al 2 de setembre
Lloc: edifici G .M. de Jovellanos, campus universitari,
carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma

L’Oficina de Cooperació Educativa i Científica Internacional del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la UIB, l'ICE, el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, el Departament de Pedagogia i el Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears, organitzen el 34 Congrés de la Internacional Association for Teacher Education in Europe (ATEE).

Es tracta d’una experiència pilot en l’àmbit educatiu en la qual participen 270 formadors de 165 universitats de 43 països, als quals s’afegeixen per primera vegada alumnes (42 de Hong Kong, el Canadà i Catalunya), ensenyants (46), les administracions educatives i els investigadors en educació, que treballaran tots junts en un espai únic per experimentar i debatre les capacitats bàsiques necessàries per a l’ensenyament al segle XXI, especialment la creativitat, prioritària per a les nostres societats, tant en el camp científic com professional.

L’interès temàtic d’aquest congrés afecta totes les persones que es dediquen a l’educació, i la presència d’autoritats mundials en matèria d’innovació docent i tecnologia suposan una fita incomparable en la història de les Illes Balears.

La inauguració serà el diumenge 30 d’agost, amb una sessió en la qual participaran la senyora Bàrbara Galmés, consellera d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, la doctora Montserrat Casas, rectora de la UIB, el doctor Pere Joan Brunet, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, la doctora Maria Gener, directora general d’Admistració, Ordenació i Inspecció Educatives de la Conselleria d’Educació, la doctora Maria Antònia Fornés, directora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, el senyor Joan Mestres, director de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears, el doctor Lluís Ballester, director de l’ICE, i el doctor Bernat Sureda, director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

Fecha de publicación: 29/08/2009