Escuchar

IV Olimpíada d'Alemany a la UIB amb la participació d'un centenar d'estudiants de les Illes Balears

(Contenido en el idioma por defecto)

Dia: divendres, 15 d’abril de 2011
Hora: 10 hores
Lloc: aules 18 i 19 de l’edifici Arxiduc Lluís Salvador,
del campus uniersitari, i seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera

Els mitjans gràfics podran prendre imatges de les 10 a les 10.30 hores

La UIB organitza la quarta edició de la IV Olimpíada d’Alemany, que comptarà amb la participació de 91 alumnes de quart d’ESO i segon de batxillerat de les Illes Balears. Aquesta activitat s’organitza per potenciar i fomentar l'estudi de l’alemany. Poden participar-hi tots els alumnes que cursin aquesta assignatura en centres públics, privats i concertats de l’arxipèlag. No hi poden participar els alumnes que tenen l’alemany com a llengua materna.

El nombre de participants queda distribuït de la manera següent:

  • Mallorca: 69 estudiants (41 d’ESO i 28 de batxillerat)
  • Menorca: 15 estudiants (5 d’ESO i 10 de batxillerat)
  • Eivissa i Formentera: 7 estudiants (3 d’ESO i 4 de batxillerat)

Els guanyadors i els seus centres rebran xecs per a material informàtic i/o bibliogràfic, com també una quantitat de diners per als tres millors alumnes de cada nivell, atorgada per Sa Nostra i que serà ingressada en un compte corrent. Aquests premis són iguals per als dos nivells educatius, i es distribueixen de la

  • 1r premi: xec per valor de 100 euros i 100 euros ingressats
  • 2n premi: xec per valor de 75 euros i 75 euros ingressats
  • 3r premi: xec per valor de 50 euros i 50 euros ingressats

Els centres dels alumnes premiats també rebran les mateixes quantitats.

Així mateix, el guanyador de la prova de batxillerat rebrà com a premi un viatge a Alemanya, per cortesia de Viajes Halcón. També s’oferirà una matrícula gratuïta a qualsevol estudi de la UIB als tres alumnes més ben qualificats de batxillerat, i els sis primers d’aquest nivell també rebran un diccionari d’alemany, atorgat per l’editorial Langenscheidt.

La prova consta de dues parts: un examen de resposta múltiple sobre continguts gramaticals i lèxics i una redacció. El conjunt de la nota és la mitjana de les qualificacions obtingudes a les dues proves. El contingut de les proves i els temes de les redaccions queden determinats pels currículums oficials. Els alumnes tindran dues hores per fer els exercicis.

La IV Olimpíada d’Alemany l’organitzen el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina i el Vicerectorat d’Estudiants i Campus de la UIB, amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació i Cultura, Sa Nostra, Viajes Halcón i Editorial Langenscheidt.

Fecha del evento: 15/04/2011

Fecha de publicación: 14/04/2011