Escuchar

IV Jornada Jo també puc fer-ho, a la UIB

(Contenido en el idioma por defecto)

120 nines i 95 nins de 3r i 4r d'ESO i 1r de batxillerat de Mallorca participaran en les jornades que pretenen trencar amb la influència que tenen els estereotips de gènere en la tria de la carrera universitària

Data: dimarts, 3 de desembre de 2019
Hora: 10 hores
Lloc: edifici Gaspar M. de Jovellanos, campus universitari, Palma

 

Tindrà lloc la IV Jornada Jo també puc fer-ho, organitzada per l’Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, el Consell Social i el Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (Port-UIB).

Aquesta activitat consisteix en una jornada destinada a l’alumnat de secundària i batxillerat per ajudar-lo a combatre els estereotips de gènere relacionats amb la tria de la carrera universitària, els desequilibris existents en la tria dels estudis superiors per part de l’alumnat que fa que n’hi hagi que estiguin masculinitzats i d’altres de feminitzats.

Aquells graus universitaris més masculinitzats, en què les dones representen menys del 30 per cent de l’alumnat, són, entre d’altres, Enginyeria Informàtica, Física i Matemàtiques, així, per exemple, el curs 2017-18, el percentatge de dones a Enginyeria Informàtica va ser de només un 6,12%. Per part seva, entre els estudis més feminitzats trobam Educació Infantil i Infermeria, amb un percentatge d’alumnes homes d’un 2,03% i 18,5%, respectivament.

Aquesta jornada consisteix en dos tipus de xerrades: una per part de dones, relacionades amb els estudis científics i tecnològics, adreçades a l’alumnat femení de secundària, i l’altra per part d’homes, relacionats amb estudis que tenen a veure amb les cures i l’educació, adreça al grup de nins. D’aquesta manera, la relació entre ponents i assistents és més directa. Les dones i els homes ponents ens parlaran, entre altres temes, del treball que fan habitualment, per què es varen interessar per fer els seus estudis o si han tingut dificultats per ser homes i dones en els respectius camps de coneixement.  

Ponents 

L’alumnat assistent tindrà l’oportunitat de conèixer de primera mà dones i homes que ocupen llocs en el món acadèmic i professional com a models de referència alternatius als que habitualment es visualitzen i, en última instància, permetrà promoure la paritat de sexes en els respectius àmbits professionals. A més, es contribuirà al paper que la Universitat té com a transmissora de valors com la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere.

Grup de nines 

  • Dra. Lorenza Carrasco Martorell, professora (TU) del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, de l'àrea de coneixement Enginyeria Telemàtica, i directora de l'Escola Politècnica Superior de la UIB.
  • Dra. M. Carme Rotger Pons, professora (TU) del Departament de Química, de l’àrea de Química Orgànica.
  • Dra. Roberta Zambrini, científica titular del CSIC, investigadora en Física Quàntica. Professora del Màster Universitari de Física de Sistemes Complexos de l’IFISC (Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos). És membre del Grup de Física Interdisciplinària (GFI).
  • Dra. Mar Leza Salord, professora contractada doctora del Departament de Biologia, de l’àrea de Zoologia. 

Grup de nins 

  • Carles Martorell Campins, infermer i professor associat del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia
  • Francesc Amengual, estudiant de quart del grau en Infermeria
  • Sergi López Bustos, mestre d'educació infantil del CEIP Marian Aguiló
  • Llorenç Florit, Llucia Palmer i Marilén Campos, programa SOIB JOVE-UIB Qualificats del Sector Públic 2019

Aquesta jornada està inspirada en el projecte Girl’s Day (Dia de les Nines) i el Jungs Tag (Dia dels Nins) que varen néixer el 2001 i el 2005, respectivament, a Alemanya. Actualment, el Dia de les Nines es commemora a Luxemburg, Àustria, Suïssa, Espanya, Polònia i Kosovo. A Espanya, s’ha celebrat a Saragossa, Gijón, Lleida i Madrid, entre d’altres.

Fecha del evento: 03/12/2019

Fecha de publicación: 29/11/2019