Escuchar

Es constitueix la comissió directora de la Càtedra Seu de Mallorca

(Contenido en el idioma por defecto)

La Catedral de Mallorca i la UIB s'uneixen per crear la Càtedra Seu de Mallorca  i fan possible la col·laboració científica i acadèmica entre ambdues institucions 

Aquesta setmana s’ha constituït la comissió directora de la Càtedra Seu de Mallorca, d’acord amb el conveni signat el dia 10 de setembre entre la UIB i la Catedral de Mallorca. La comissió directora queda integrada pel Rector de la UIB, Llorenç Huguet, els vicerectors Enrique García i Joana Maria Seguí, el degà-president del Capítol, Teodor Suau, i els canonges Francesc Ramis i Mateu Tous. La doctora Mercè Gambús, professora d’Història de l’Art de la UIB, ha estat nomenada directora de la Càtedra.

El programa d’activitats anual inclou les accions següents:

  1. Coordinació cientificotècnica del Departament de Cultura, que integra les àrees: Arxiu Capitular, Conservació de Patrimoni, Gestió Cultural i Museus.
  2. L’organització d'un curs de divulgació patrimonial de la Catedral, conjuntament entre la Càtedra, la UIB i la Seu de Mallorca.
  3. La col·laboració editorial, conjuntament entre la Càtedra, la UIB (Edicions UIB) i la Seu de Mallorca. Publicació del llibre: Miquel Ballester Julià, Evolució constructiva de la Catedral de Mallorca. Història, tècniques i materials en els llibres de Fàbrica (1570-1630).
  4. La col·laboració científica, acadèmica i editorial en la programació i gestió de les I Jornades de Cultura i Art Sacre de Mallorca.
  5. La col·laboració científica i acadèmica en la programació i gestió d’un simposi internacional, dedicat a la transversalitat del coneixement aplicat a l’àmbit cultural religiós.

El pressupost anual assignat a la Càtedra Seu de Mallorca és de 30.000€. Tindrà la seu principal a la Seu, la qual permetrà l’ús de les seves instal·lacions per al desenvolupament dels objectius del conveni. La gestió serà a càrrec de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.  

Fecha de publicación: 04/10/2019