Escuchar

Els nivells de radiació electromagnètica al campus de la UIB són més de 255 vegades inferiors als límits de referència de la normativa espanyola

(Contenido en el idioma por defecto)

Així ho palesa un estudi realitzat per Marcelo Medrano, alumne de Telemàtica, al seu projecte de fi de carrera, que ha estat dirigit pel doctor Rodrigo Picos

El valor màxim d'intensitat de camp elèctric mesurat al campus de la UIB és de 0,239 V/m, 255 vegades inferior al nivell de referència indicat per la normativa en vigència a Espanya, que se situa en 41,25 V/m. La resta de les mesures realitzades en diferents punts del campus de la UIB donen una mitjana de 0,05 V/m, una intensitat, doncs, molt per davall dels límits.

Aquest és el resultat d'un estudi realitzat per Marcelo Medrano, alumne del darrer curs d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (especialitat en Telemàtica), que ha estat dirigit pel doctor Rodrigo Picos, membre del grup de recerca de Tecnologia Electrònica del Departament de Física de la UIB.

L'estudi es projectà a partir de la preocupació social creixent sobre els possibles efectes de la radiació electromagnètica, i en especial l'emesa per les antenes de telefonia mòbil sobre la salut humana.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 30/05/2008