Escuchar

El pressupost de la UIB per a 2012 és de 88 milions d'euros. Pateix una retallada de 14 per cent respecte a l'exercici anterior

(Contenido en el idioma por defecto)

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat avui el pressupost de 2012.

El pressupost de la UIB per a 2012 baixa a la xifra de 88.221.578,30 euros, enfront dels 102.979.116,20 euros de l’exercici anterior, fet que suposa un decrement del 14% (14,75 milions d’euros menys).

La transferència nominativa per a 2012 és de 54.164.550 euros, que suposa 2.565.705 euros menys que l’any 2011, una reducció percentual del 4,5%. La transferència d’inversions passa de 625.488 euros el 2011 a 100.000 euros el 2012.

Les reduccions pressupostàries s’han aplicat seguint tres criteris:

Un. Ser selectius. Prioritzar les partides de les quals depenen les missions essencials de la Universitat: la docència i la recerca i la innovació.

Dos. Procurar que tots els serveis i centres de despesa puguin complir dignament les funcions essencials que tenen encomanades.

Tres. Aprofitar la crisi econòmica per repensar, redimensionar o/i racionalitzar algunes partides i per millorar-ne la gestió.

Documents relacionats

  • IB3

Fecha de publicación: 16/12/2011