Escuchar

El nombre d'assignatures de la UIB ofertes a través de Campus Extens s'ha multiplicat per vuit des del curs 2001-2002

(Contenido en el idioma por defecto)

La UIB ha ofert enguany 1.571 assignatures a través de Campus Extens, xifra que significa que els darrers vuit cursos acadèmics gairebé s’ha multiplicat per vuit el nombre d’assignatures que s'imparteixen utilitzant les noves tecnologies, ja que el curs 2001-2002 només s'oferiren a través de Campus Extens 203 assignatures. De les més de 1.500 assignatures ofertes, 806 corresponen als estudis de primer i segon cicle; 367, als estudis de grau; i 398, als de postgrau. A aquest total s’han de sumar les 56 assignatures que s’imparteixen en la modalitat Campus Extens en línia, que són de les titulacions d’Educació Social en línia i Graduat en Seguretat i Ciències Policials, les quals no s’ofereixen en modalitat presencial, sinó que es cursen íntegrament a través de la xarxa.

També són disponibles a través de Campus Extens, i a petició del professorat, les assignatures de primer curs dels estudis de primer i segon cicle que estan en procés d’extinció, amb la finalitat de facilitar la comunicació amb l'alumnat i l'accés als continguts (encara que ja no tinguin docència).

La utilització de les aules equipades amb equips de videoconferència és a punt d’arribar al màxim de la seva capacitat, en una línia de demanda creixent des de la seva implantació el curs 1997-1998. El nombre total d'hores de videoconferència que s'han realitzat aquest curs ha estat de 4.651, una dada molt similar a la del curs anterior. Això significa que en dotze anys les hores de videoconferència s'han multiplicat per deu, passant de les prop de 450 que es varen registrar el primer any que es va posar en marxa Campus Extens a les més de 4.600 d’enguany.

Quant al professorat, la tendència en l'ús de Campus Extens creix de manera ininterrompuda des que començà el servei. El curs 2001-2002, 170 professors de primer i segon cicle de la UIB tenien, almenys, una assignatura a Campus Extens. Aquest curs, són 778. Pel que fa al nombre d'alumnes, enguany hi han participat 12.704 estudiants, xifra que representa el 81,27 per cent dels alumnes matriculats a la UIB. Els alumnes que actualment usen Campus Extens són gairebé el doble dels que usaven aquesta plataforma el curs 2001-2002 (6.932).

Què és Campus Extens
Campus Extens es posa en marxa el curs 1997-1998 com una eina pionera en les universitats de tot l’Estat, que neix per donar resposta a les necessitats educatives superiors d’una realitat geogràfica peculiar: la insularitat. Aquesta modalitat educativa permet als alumnes de Menorca i d’Eivissa i Formentera estudiar a les seus universitàries, mitjançant videoconferència des de Palma, una plataforma de teleeducació i seminaris presencials de les assignatures que formen part dels estudis reglats.

Aprofitant la creació d’aquest sistema innovador, alhora es posa en marxa Campus Extens Palma, ara dit Campus Extens 70/30, el qual permet als alumnes de Mallorca accedir a materials i recursos en línia. L'activitat desenvolupada mitjançant aquest sistema pot suposar una reducció de presencialitat fins a un 30 per cent. Durant aquest curs s'han posat en marxa de manera experimental dues modalitats més de participació: Campus Extens 25 i Campus Extens 50, les quals permeten reduir la presencialitat a les aules en un 25 i en un 50 per cent, respectivament.

En aquest curs 2009-2010, els estudis de grau que s’han cursat a les seus universitàries han estat els primers cursos dels estudis d’Administració i Direcció d'Empreses, Dret, Infermeria, Mestre, Educació Infantil, i Educació Social. Pel que fa als plans antics, per extingir, es cursen Ciències Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses, Dret, Infermeria i Mestre, Educació Infantil. 

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 10/08/2010