Escuchar

El grup de recerca Arqueobalear de la UIB assessorarà la Fundació pel Desenvolupament Sostenible en temes de patrimoni arqueològic de la finca de Son Real

(Contenido en el idioma por defecto)

Dia: dilluns, dia 22 de juny de 2009
Hora: 11 hores
Lloc: Conselleria de Turisme,
c/ de Montenegro, 5, Palma

El senyor Miquel Nadal, president de la Fundació pel Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears, i la doctora Montserrat Casas, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, signaran un conveni de col·laboració per a la realització, per part del grup de recerca Arqueobalear de la UIB, del control arqueològic, i redacció d’un pla director de gestió del patrimoni arqueològic, entre d’altres qüestions, a la finca de Son Real.

El grup Arqueobalear està adscrit al Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB.

A la signatura hi assistirà el doctor Manuel Calvo, professor del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i membre del grup de recerca Arqueobalear de la UIB.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 22/06/2009