Escuchar

El doctor Xavier Bornas, del Departament de Psicologia de la UIB, publica "Psicopatologia i Caos"

(Contenido en el idioma por defecto)

El doctor Xavier Bornas, professor de l’àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears, ha publicat el llibre Psicopatologia i Caos, amb l’editorial Bubok. L’obra és el resultat d'uns anys d'estudi, recerca i docència, en l'àmbit de les alteracions del comportament des de la perspectiva dels sistemes dinàmics no lineals.

"El llibre és una introducció a l'estudi no lineal de les alteracions del comportament. Es tracta de presentar una visió alternativa i innovadora per a la comprensió i tractament dels problemes psicològics de les persones. Aquesta visió té els fonaments en els grans avenços científics que es van fer, al llarg de les darreres dècades del segle XX, en la comprensió del comportament dels sistemes dinàmics i que malauradament encara no han trobat el ressò que mereixen en la Psicologia. Els primers capítols es dediquen a explicar, evitant els formalismes matemàtics, els conceptes bàsics de la teoria del caos i dels sistemes dinàmics. Després, en capítols independents, es tracten els trastorns d'ansietat i els afectius. S'inclouen també unes activitats pràctiques que facilitaran la comprensió d'alguns d'aquells conceptes".

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 10/11/2009