Escuchar

El doctor Manuel Liz, de la Universitat de La Laguna impartirà la conferència Teorías de la sobreveniencia

(Contenido en el idioma por defecto)

Dia: dimarts, 27 de maig de 2008
Horari: 11 h
Lloc: Aula de Graus de l'edifici Ramon Llull,
campus universitari, cra de Valldemossa, km 7.5, Palma

El doctor Manuel Liz, professor de Lògica i Filosofia de la Ciència, i especialista en Filosofia de la Ment, impartirà la conferència Teorías de la sobreveniencia. Aquestes teories s'empren en filosofia per tractar d'explicar les relacions de dependència entre allò que és físic i allo que és mental.

L'acte l'organitza l'Àrea de Lògica i Filosofia de la Ciència del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB.

Fecha de publicación: 27/05/2008