Escuchar

El Consell de Govern de la UIB aprova la creació de l'Institut d'Investigacions Agroambientals i de l'Economia de l'Aigua (INAGEA)

(Contenido en el idioma por defecto)

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat la creació de l’Institut d’Investigacions Agroambientals i de l’Economia de l’Aigua (INAGEA), un institut mixt format per la UIB, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) i l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA).

L’INAGEA treballarà en una de les àrees més dinàmiques en el panorama de la recerca actual, i els resultats de les investigacions en aquest àmbit resultaran clau per al desenvolupament tecnològic i industrial en un futur immediat. El principal objectiu de l’INAGEA és integrar coneixements des de la fisiologia, l’agronomia, la hidrologia i l’ecologia que permetin conèixer les accions que afavoreixen la major eficiència en l’ús de l’aigua per a les plantes, els cultius, els jardins i la vegetació natural.

Les àrees de recerca de l’INAGEA previstes inicialment al pla estratègic són:

  • L’ecofisiologia de les respostes de les plantes a l’estrès hídric i les implicacions en l’optimització de l’ús de l’aigua.
  • La biologia molecular dels processos clau en l’eficiència de l’ús de l’aigua i les bases genètiques i la biotecnologia aplicades a l’optimització dels processos.
  • L’ús eficient dels recursos hídrics, per mitjà de la quantificació i l’avaluació del consum hídric i l’eficiència de l’ús de l’aigua en cultius i en jardineria.
  • La millora en l’eficiència de l’ús de l’aigua en espais forestals i en la vegetació naturals. Aplicacions en la gestió de boscs, ecosistemes naturals i espais protegits.

Aquest nou institut mixt de recerca s’ubicarà de manera temporal a l’àrea de Fisiologia Vegetal del Departament de Biologia de la UIB. La seu de l’INAGEA serà el Complex Balear de Recerca, Desenvolupament i Innovació, a hores d’ara en fase de construcció al ParcBIT.

L’INAGEA neix arran de la signatura d’un conveni entre la UIB, la CAIB i l’INIA el setembre de 2009.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 13/04/2011