Escuchar

El BOIB ha publicat l'aprovació dels Estatuts de la UIB

(Contenido en el idioma por defecto)

El Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, núm. 76 (de 22 de maig) ha publicat, en versió catalana i castellana, el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears. El nou text normatiu ha entrat en vigor l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La Secretaria General de la UIB ha preparat una edició en format PDF i en les dues llengües oficials de la comunitat autònoma (català i castellà) dels Estatuts publicats, edicions a les quals s’ha incorporat un índex temàtic.

Fecha de publicación: 24/05/2010