Dol per la mort del senyor Jesús Piqueras Garcia, membre jubilat del personal d'administració i serveis

(Contenido en el idioma por defecto)

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector expressen el seu dol per la mort del senyor Jesús Piqueras Garcia, membre jubilat del personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears. 

Fecha del evento: 25/12/2015

Fecha de publicación: 13/01/2016