Escuchar

Dol per la mort del senyor Andreu Crespí Plaza, membre de la comissió gestora de la UIB i del Consell Social

(Contenido en el idioma por defecto)

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector expressen el condol per la mort del senyor Andreu Crespí Plaza, que fou membre de la comissió promotora i de la comissió gestora de la Universitat, òrgans que varen dirigir el procés de constitució de la UIB a la dècada dels anys setanta, i també part del Consell Social de la UIB.

Així mateix, el senyor Crespí va ser membre del Consell Social entre el 1998 i el 2011 –primer, en representació dels interessos socials i, després, en representació del Parlament de les Illes Balears. Des del 2008 fins al 2011 fou també el secretari del Consell Social. Alhora, exercí la condició de membre del Consell de Govern de la Universitat en representació del Consell Social entre els anys 2003 i 2011. Per això, el president del Consell Social de la UIB expressa en nom de tots els membres, el condol. 

Vinculació acadèmica amb la UIB

Cal destacar que va ser professor adjunt de la delegació que la Universitat Autònoma de Barcelona tenia a Palma –llavor del que després va ser la UIB– entre els anys 1971 i 1983. Més endavant, va continuar vinculat amb la Universitat de les Illes Balears, tant és així que el 1993 va ser nomenat col·laborador del Departament de Ciències de l'Educació. Posteriorment, va ser professor de la Universitat. També va ser membre del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (POTU) entre els anys 2004 i 2012, moment en què es va jubilar.

En l’àmbit de l’educació no universitària, cal destacar que fou el director provincial d’Educació i Ciència de les Illes Balears des del 1983 fins al 1995. A més, l'any 1996 li fou concedida la Creu d’Alfons X el Savi.

Fecha de publicación: 22/05/2020