Escuchar

Dol per la mort de Vicenç Vidal Ripoll, estudiant de Biologia de la UIB

(Contenido en el idioma por defecto)

La comunitat universitària i, en nom seu, la Rectora expressen el seu dol per la mort del senyor Vicenç Vidal Ripoll, estudiant dels estudis de Biologia de la Universitat de les Illes Balears.

Fecha de publicación: 02/02/2009