Escuchar

Dol per la mort d'Antoni Rebassa Matas, estudiant de Geografia

(Contenido en el idioma por defecto)

La comunitat universitària i, en nom seu, la Rectora expressen el seu dol per la mort del senyor Antoni Rebassa Matas, estudiant dels estudis de Geografia de la UIB.

Fecha de publicación: 17/10/2011