Escuchar

11 alumnes de la UIB guanyen els premis TFG del Consell Social

(Contenido en el idioma por defecto)

El Consell Social de la UIB reconeix els millors treballs de fi de grau del curs 2018-19 i els concedeix un premi, que constarà a l’expedient acadèmic dels alumnes, i 1.500 euros per continuar els estudis universitaris  

Ha tingut lloc el lliurament de guardons dels premis als millors TFG del Consell Social de la UIB. Aquests premis tenen com a objectiu el reconeixement acadèmic de la fi dels estudis de grau, donar valor a la superació de les dificultats personals i econòmiques a través dels estudis universitaris, i incentivar la continuació de la vida acadèmica a la Universitat. 

A l’acte hi han intervingut el Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet; la presidenta del Consell Social de la UIB, senyora Francesca Mas; la secretària autonòmica d’Universitat, Investigació i Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, senyora Agustina Vilaret, i el secretari del Consell Social i secretari del jurat dels premis, doctor Joan March.

A la tercera edició, corresponent al curs acadèmic 2018-19, s’hi han presentat 27 sol·licituds d’alumnes que han obtingut una qualificació mínima d'excel·lent al seu TFG. Els 11 alumnes premiats són objecte de dues distincions: l'obtenció del premi es farà constar a l'expedient acadèmic dels guanyadors i rebran 1.500 euros per sufragar el cost de la matrícula del primer any d'un màster oficial, d'un altre grau oficial o d'un títol propi de postgrau a la UIB.

Premis Joan Vidal Perelló al treball de fi de grau

La novetat de la III edició ha estat la convocatòria dels premis Joan Vidal Perelló, que consisteixen en dos ajuts a TFG relacionats amb la recerca sobre un tema musical i/o l'estudi sobre música a les Illes Balears. Atès que els dos premis han quedat deserts, el jurat i la senyora Immaculada Nàcher han acordat destinar els dos premis d’aquesta edició a la Coral Universitat de les Illes Balears perquè adquireixi un piano per a l’aula artística de l’edifici Sa Riera.

També ha quedat vacant el premi per a un TFG de la Facultat d’Economia per falta de sol·licituds presentades. Per això, el jurat ha acordat de concedir un premi a un TFG relacionat amb la perspectiva de gènere i un altre premi a un TFG relacionat amb la sostenibilitat ambiental.

Els premiats són:

Premi al Treball de Fi de Grau de l’Escola Politècnica Superior

 • Pere Arbós Parets (grau d’Enginyeria Telemàtica) pel treball L’assignació de recursos en xarxes d'àrea corporal sense fils SmartBAN

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Ciències

 • Joan Roig Abraham (grau de Bioquímica), pel treball Valoració de la presència de miARN d'interès en fluids biològics i la seva relació amb l'obesitat

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Dret

 • Laura Guarda Martínez (grau de Dret), pel treball La indemnització per dany moral en violència de gènere: 51 casos dels articles 153.1 CP i 173.2 CP

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat d’Educació

 • Sara Bagur Pons (grau d’Educació Primària), pel treball L'autoestima i la motivació docent com a eixos transversals de l'educació inclusiva

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres

 • Pere Garau Borràs (grau de Llengua i Literatura Catalanes), pel treball Confecció i explotació d'un corpus oral: IBPARL

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

 • Aránzazu Rodríguez Romero (grau de Fisioteràpia), pel treball Rol de la fisioterapia y efectividad de la terapia asistida con animales y animales robóticos en personas mayores con demencia.

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Psicologia

 • Alejandro Dorado Calderón (grau de Psicologia), pel treball La influencia de la sensibilidad emocional sobre los juicios estéticos y morales: crítica a la repugnancia moral

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Turisme

 • Antoni Reina Artigues (grau de Turisme), pel treball Plan of launching an innovative idea applied to the tourism sector

Premi al Treball de Fi de Grau proposat per la USIB

 • Joana Aina Nicolau Onsurbe (grau d’Infermeria), pel treball Uso de la técnica photovoice en programas de educación y promoción de la salud comunitaria, dirigido a colectivos con un contexto socio-económico vulnerable

Premi al Treball de Fi de Grau que afavoreix la sensibilització i la recerca sobre la perspectiva de gènere

 • ·         Maria Magdalena Juan Sitjar (grau de Llengua i Literatura Catalanes), pel treball «Manolo, hazte la cena solo». Feminisme i comunicació folklòrica: la configuració artística de la revolta

Premi al Treball de Fi de Grau que afavoreix la sensibilització i la recerca sobre sostenibilitat ambiental

 • Pere Aguiló Nicolau (grau de Bioquímica), pel treball Quantificació de l'enzim Rubisco en macròfits marins: aproximacions metodològiques

Fecha del evento: 18/11/2019

Fecha de publicación: 14/11/2019