Escuchar

La Xarxa Vives ofereix 824 cursos d'estiu al web www.estiu.info

(Contenido en el idioma por defecto)

Per tretzè any consecutiu, la Xarxa Vives, de la qual forma part la UIB, edita la Guia de Cursos d'Estiu, on se'n recull tota la informació per àrees temàtiques, localitats, dates i marcs organitzatius. Al web es poden fer consultes sobre el contingut de la Guia; cerques ràpides per àrees temàtiques, per localitats de realització dels cursos, per setmana d'inici del curs, i per marcs organitzatius; i, en molts casos, matricular-se en algun dels cursos que s'ofereixen.

Un any més s'ha realitzat el procediment per tal que els cursos siguen reconeguts amb crèdits de lliure elecció per als estudiants entre totes les universitats membres de la Xarxa Vives, de forma multilateral.

Per facilitar la mobilitat dels estudiants s'ha convocat un any més el programa DRAC Estiu, una línia d'ajuts per a despeses de desplaçament, allotjament i matrícula pels alumnes qu vulguin assistir a algun dels cursos o activitats que figuren a la Guia de la Xarxa Vives.

La Xarxa Vives d'Universitats és una associació d'institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra. La seva finalitat és potenciar les relacions entre aquestes universitats a fi de coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals, així com potenciar la utilització de la llengua pròpia i facilitar la interacció entre les universitats i la societat

Fecha de publicación: 16/05/2008