Bolsa de actividades

En esta bolsa podrá consultar las actividades vigentes de formación que han sido aprobadas por la Comisión Académica y que permiten obtener el reconocimiento de créditos ECTS optativos.

Títol
XX Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere: Vint anys en peu: feminisme social i feminisme acadèmic.
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC).  
Detall:
Criteris d'avaluació:
Per obtenir una avaluació positiva i els corresponents certificats de reconeixement caldrà:
1. Haver assistit, com a mínim, al 80 per cent del total d'hores del curs.
2. Haver lliurat un informe o un treball basat en els continguts del curs, que s'imparteixen mitjançant conferències o tallers, entre els quals s'han de seleccionar dues sessions i respondre als punts següents:
- Títol de la conferència/del taller i persona/es responsables.
- Resum/síntesi sobre la intervenció.
- Aspectes que us han cridat més l'atenció.
- Conclusions/reflexions que us hagi generat la conferència/el taller.
Cal tenir en compte:
- L'informe o el treball es desenvoluparà individualment.
- S'ha de lliurar a l'adreça electrònica: <victoria.ferrer@uib.es>

LlocCentre Flassaders, c/ de la Ferreria, 10, Palma.
Dates i horariDel 9 al 12 de juliol de 2019De 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores (dimarts, de 16 a 20.30 hores; dimecres i dijous, de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores, i divendres, de 10 a 14.30 hores).
Altres dadesActivitat exclosa pels estudiants dels graus de Biologia, Bioquímica, Física i Química.
Data aprovació Comissió Acadèmica16/05/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Docents creadors: les arts en joc i el joc de les arts.
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Criteris d'avaluació: es valorarà la creació sonora/multidisciplinària elaborada de forma grupal, així com un qüestionari reflexiu a partir de la participació en el curs.
LlocEdifici Sa Riera, c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma.
Dates i horari10 i 11 de juliol de 2019. De 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores.Durada: 25 hores (17,5 hores presencials i 7,5 de no presencials).
Altres dadesActivitat exclosa pels estudiants dels graus de Biologia, Bioquímica, Física i Química.
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25
Data aprovació Comissió Acadèmica: 16/05/2019.  

Títol
Eines clau per a l'entrenament psicològic: de la iniciació esportiva a l'alt rendiment
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Criteris d'avaluació: treball pràctic escrit.
LlocEdifici Sa Riera, c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma.
Dates i horariDijous 11 de juliol, divendres 12 de juliol i dissabte 13 de juliol, de 9 a 13 hores i de 15 a 18 hores.
Altres dadesActivitat exclosa pels estudiants dels graus de Biologia, Bioquímica, Física, Química, Estudis Anglesos, Història, Història de l'Art, Filosofia, Geografia, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles i Treball Social.
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25
Data aprovació Comissió Acadèmica: 16/05/2019.  

Títol
El valor de la naturalesa o la naturalesa del valor
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Criteris d'avaluació:
L'assistència a un mínim del 80 per cent del total d'hores del curs és obligatòria per obtenir-hi una avaluació positiva. Així mateix, caldrà lliurar un treball basat en els continguts de dues sessions (el triarà l'alumne) que respongui als punts següents:
-Nom de la sessió i del professor responsable.
-Resum dels continguts.
-Aspectes que han cridat més l'atenció.
-Conclusions i reflexió final.
El treball ha de tenir una extensió màxima de 4 pàgines. S'ha de fer individualment i lliurar a través de l'adreça electrònica <angel.bujosa@uib.es> abans del dia 21 de juliol de 2019.

LlocEdifici Sa Riera, c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma.
Dates i horariDel 5 al 16 de juliol de 2019, de 9.30 a 12 hores.Durada: 25 hores (20 hores presencials i 5 hores no presencials).
Altres dadesActivitat exclosa pels estudiants dels graus de Biologia, Bioquímica, Física, Química, Estudis Anglesos, Història, Història de l'Art, Filosofia, Geografia, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles i Treball Social.
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25
Data aprovació Comissió Acadèmica: 16/05/2019.  

Títol
eSalut i competències digitals en salut
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Criteris d'avaluació: haver superat el 50 per cent de les activitats proposades.
Lloccampus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma.
Dates i horaridel 8 al 12 de juliol de 2019. 5 sessions presencials, de 16 a 19 hores. Durada: 25 hores (15 hores presencials i 10 de no presencials).
Altres dadesActivitat exclosa pels estudiants dels graus de Biologia, Bioquímica, Física, Química, Estudis Anglesos, Història, Història de l'Art, Filosofia, Geografia, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles i Treball Social.
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica: 16/05/2019  

Títol
Python per a l'anàlisi i visualització de dades.
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC).  
Detall:
Criteris d'avaluació:
1. S'ofereix un certificat d'assistència en els casos en què l'alumne no vulgui presentar treball i hagi assistit al 80 per cent, com a mínim, de les hores presencials.
2. El certificat d'aprofitament s'obtindrà en cas que l'alumne presenti els treballs proposats i hagi assistit al 80 per cent de les hores presencials.
3. El dossier de treballs serà la prova d'avaluació per sol.licitar crèdits ECTS i/o hores de formació permanent. Serà necessari que els projectes funcionin per aprovar aquesta avaluació.
4. Cada activitat estarà avaluada amb un projecte. Tots els projectes tindran el mateix pes en l'avaluació.

LlocAula d'informàtica de l'edifici Anselm Turmeda, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma.
Dates i horariDe l'1 al 5 de juliol de 2019, de 9 a 14 hores.
Altres dadesActivitat exclosa pels estudiants dels graus de Biologia, Bioquímica, Física, Química, Estudis Anglesos, Història, Història de l'Art, Filosofia, Geografia, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles i Treball Social.
Data aprovació Comissió Acadèmica16/05/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Oci i cultura a Mallorca des d'una perspectiva històrica.
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC).  
Detall:
Criteris d'avaluació: avaluació mitjançant tutoria presencial a partir dels continguts exposats i les notes preses durant el curs.
LlocEdifici Sa Riera, c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma.
Dates i horariDel 22 al 26 de juliol de 2019, de 17 a 21 hores.
Altres dadesActivitat exclosa pels estudiants dels graus de Biologia, Bioquímica, Física i Química.
Data aprovació Comissió Acadèmica16/05/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Noves tendències en la contractació turística. Especial referència a les plataformes digitals i a l'allotjament vacacional
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC).  
Detall:
Criteris d'avaluació: prova objectiva o treball sobre els continguts del curs.
LlocPalma.
Dates i horariDel 8 al 12 de juliol de 2019, de 10 a 14 horesDurada: 25 hores (20 hores presencials i 5 de treball autònom).
Altres dadesActivitat exclosa pels estudiants dels graus de Biologia, Bioquímica, Física, Química, Estudis Anglesos, Història, Història de l'Art, Filosofia, Geografia, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles i Treball Social.
Data aprovació Comissió Acadèmica16/05/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Claus neurofisiològiques sobre el funcionament i millora de la memòria
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Criteris d'avaluació: Es farà un qüestionari final tipus test vertader-fals sobre els coneixements bàsics explicats a les sessions. Contestar-lo és voluntari i només obligatori per a aquells alumnes que vulguin obtenir crèdits.
Dates i horariDel 15 al 19 de juliol de 2019, de 15 a 19 hores. En total, cinc sessions de quatre hores cada una (dues sessions de tipus pràctic). Lloc: campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma.
Altres dadesActivitat exclosa pels estudiants del grau de Física i del grau de Química.
Data aprovació Comissió Acadèmica16/05/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Aproximació al principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la seva repercussió a la vida social.
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Criteris d'avaluació: l'alumnat haurà de realitzar dues activitats obligatòries que seran puntuades sobre 5. Cada una de les activitats tindran un pes del 50% sobre la nota final. Per aprovar el curs s'haurà de obtenir una puntuació igual o superior a 5.
LlocDates i horari: Dies presencials: dues sessions de 3 i 2 hores respectivament (pendents de concretar).
Altres dadesTots els graus.
Data aprovació Comissió Acadèmica16/05/2019
Nombre de crèdits ECTS3
Nombre d'hores75