Bolsa de actividades

En esta bolsa podrá consultar las actividades vigentes de formación que han sido aprobadas por la Comisión Académica y que permiten obtener el reconocimiento de créditos ECTS optativos.

Títol
Alemany A1
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei Lingüístic  
Detall:
Instruments d'avaluació
Hi ha dos exàmens escrits: un al gener i l'altre al maig. Els exàmens consten de les quatre competències lingüístiques juntament amb exercicis de gramàtica i de vocabulari. Al maig hi ha una prova oral.
Criteris de qualificació:
Examen escrit del primer semestre: 30 per cent.
Examen escrit del segon semestre: 50 per cent.
Examen oral del segon semestre: 20 per cent.
Per a cada nivell hi ha dues convocatòries: la del gener i maig i la del juliol. La convocatòria de juliol engloba els coneixements de tot el curs i comprèn una prova oral.

Dates i horariGrup 1 (matí): del 30 de setembre de 2019 al 27 de maig de 2020. Grup 2 (horabaixa): de l'1 d'octubre de 2019 al 19 de maig de 2020. Quatre hores setmanals: Grup 1 (matí): els dimarts i dijous de les 11 a les 13 hores. Grup 2 (horabaixa): els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores
Altres dadesActivitat exclosa pels estudiants dels graus de Biologia, Bioquímica, Física, Química i Turisme.
Data aprovació Comissió Acadèmica28/03/2019
Nombre de crèdits ECTS6
Nombre d'hores120  

Títol
II Jornades de plantes tintòries
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Després d'haver assistit a les classes i haver participat activament en les sessions, s'haurà de realitzar una ressenya en la qual es faci una aportació crítica o una aplicació didàctica sobre algun dels temes vists durant el curs (màxim de dues pàgines, lletra Times New Roman, 12). És important que la ressenya reflecteixi algun dels continguts teòrics o pràctics revisats i que inclogui una valoració personal.

LlocLaboratori de Botànica, Departament de Biologia. Edifici Guillem Colom Casasnovas, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma.
Dates i horariDel 8 al 12 d'abril de 2019, de 16 a 21 hores.

Altres dadesActivitat exclosa pels estudiants dels graus de Física, Bioquímica, Química, Estudis Anglesos, Història, Història de l'Art, Filosofia, Geografia, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles i Treball Social.
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Alternatives a l'educació que promou actualment l'escola: feminisme, antiautoritarisme i diàleg
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)  
Detall:
RESULTATS ESPERATS:
1. Sensibilització de la comunitat universitària en la recerca d'alternatives al model educatiu predominant.
2. Millora de les competències de l'alumnat dels graus de la facultat d'Educació.
3. Interès pel disseny d'alternatives a partir de les aportacions personals de cada participant susceptibles d'implementació en qualque moment.
4. Creació de sinèrgies entre els participants a partir de la presentació d'alternatives i de compartir distintes visions entorn als continguts del curs.
5. Experimentació de models alternatius docents basats en el feminisme, l'antiautoritarisme i l'autogestió, i el diàleg en contraposició a un model "bancari" d'educació.
6. Alt nivell de satisfacció dels membres participants.
7. Avaluació positiva de les activitats dels mòduls per part del professorat i dels participants.
8. Valoració positiva de l'OCDS de la memòria de l'acció realitzada.
Exposició teòrica
Modalitat: Classes teòriques
Descripció: Adquisició dels coneixements bàsics del voluntariat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, les seves principals característiques, les eines d'intervenció i habilitats bàsiques necessàries per intervenir en aquest àmbit.
Metodologia: classes teòriques presencials amb ajuda de presentacions audiovisuals, dinàmiques de grup i activitats participatives.
Criteris d'avaluació: L'assistència a les sessions teòriques serà obligatòria, per aquest motiu es durà un control d'assistència d'entrada i sortida a totes i cada una de les sessions. Sols se podrà aportar la qualificació obtinguda en aquest bloc d'avaluació al còmput de la qualificació final si l'alumne/a ha assistit a un percentatge igual o superior al 80% de les sessions.
Participació:
Modalitat: Participació activa de l'alumnat en les dinàmiques de treball dins l'aula Tècnica: Aportació constructiva i significativa a les dinàmiques de grup, debats i activitats en petit grup durant el desenvolupament de les sessions teòriques (no recuperable). Contribució a partir de l'experiència pròpia de l'alumnat.
Descripció:
Al llarg de les diferents sessions s'utilitzarà l'aprenentatge cooperatiu per tractar els diferents continguts exposats, mitjançant la utilització de dinàmiques participatives i activitats (com puguin ser debats, treball en petits grups, entre d'altres) treballant i facilitant d'aquest manera la comprensió dels mateixos, així com les actituds i els valors propis de l'Educació per al Desenvolupament (EpD).
Treball autònom:
Modalitat: Estudi i treball autònom individual.
Tècnica: treball (no recuperable).
Descripció:
L'avaluació consistirà en l'elaboració d'una activitat d'ensenyament - aprenentatge a partir de les consignes indicades a la primera sessió del curs. Per a la seva realització, disposaran del suport online (via mail del professorat). Aquesta activitat se presentarà a la classe a la darrera sessió i formarà part de l'avaluació que se li farà per a certificar l'aprofitament del curs, juntament amb l'assistència a classe. Se farà entrega -en qualsevol suport que cregueu addient- per mail al professor.
LlocEdifici Sa Riera. Escola Activa de Mallorca.
Dates i horariDivendres, 9.11.2018, Aula A8SRP, Ed. Sa Riera.
Divendres, 16.11.2018, Aula A8SRP, Ed. Sa Riera.
Divendres, 23.11.2018, Aula A8SRP, Ed. Sa Riera.
Divendres, 30.11.2018, Aula A8SRP, Ed. Sa Riera.
Divendres, 14.12.2018, Escola Activa Mallorca, Camí de sa Fita, s/n, 07141 Pont D'Inca.

Altres dadesActivitat exclosa pels estudiants dels graus de Biologia, Bioquímica, Física i Química.
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
I Jornades Societat i Església des d'una perspectiva històrica, Memòria democràtica i Església
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Facultat de Filosofia i Lletres  
Detall:
1. Elaboració d'un comentari històric crític del documental "Les campanes tocaren a mort", que serà projectat en el marc de les jornades.
2. Redacció d'una crònica de les jornades, en les quals s'indiquin les conclusions que se n'extreguin.
3. Amb caràcter voluntari, la ressenya d'una lectura recomenada pels ponents.

Dates i horariDivendres 5 d'abril de 2019 de 16 a 21 hores.
Dissabte 6 d'abril de 2019 de 10 a 20 hores.
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25
Data d'aprovació de la Comissió acadèmica: 28/03/2019  

Títol
Ciclo de conferencias: Filipinas-España: 120 aniversario del sitio de Baler
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Facultat de Filosofia i Lletres  
Detall:
Treball crític almenys de dues ponències que serà avaluat pel Dr. Miquel Deyà.
Dates i horariDel 19 de febrer al 6 de novembre de 2019. Sessions de 19.30 a 21.30 hores. Visita al Castell de Sant Carles un dissabte dematí de 10 a 13 hores.
Altres dadesActivitat exclosa pels alumnes dels graus de Física, Biologia, Bioquímica i Química.
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores30  

Títol
Català A1 per a alumnes de mobilitat
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei Lingüístic  
Detall:
Examen final en què s'avaluaran les quatre destreses comunicatives, amb una part escrita (comprensió oral, comprensió lectora, expressió escrita i un apartat d'exercicis pràctics) i una part oral (expressió oral i interacció).

Dates i horariEdició del 1r semestre (grup 1): del 30 de setembre de 2019 al 3 de febrer de 2020. Edició del 2n semestre (grup 2): del 18 de febrer al 9 de juny de 2020. Quatre hores setmanals: Edició del 1r semestre (grup 1): els dilluns i dimecres de les 9 a les 11 hores. Edició del 2n semestre (grup 2): els dimarts i dijous de les 11 a les 13 hores.
Data aprovació Comissió Acadèmica28/03/2019
Nombre de crèdits ECTS6
Nombre d'hores60  

Títol
Anglès C1
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei Lingüístic  
Detall:
Participació a classe: 30% de la nota.
Examen final: 70% de la nota.
L'examen consisteix en dues parts:
- Part escrita (70%): Reading, Listening, Use of English and Writing.
- Expressió oral (30%)

Dates i horariDel 30 de setembre de 2019 al 27 de maig de 2020. Quatre hores setmanals: Els dilluns i els dimecres de les 11 a les 13 hores.

Altres dadesActivitat exclosa pels estudiants dels graus de Biologia, Bioquímica, Física, Química i Turisme.
Data aprovació Comissió Acadèmica28/03/2019
Nombre de crèdits ECTS6
Nombre d'hores120  

Títol
Anglès B2
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei Lingüístic  
Detall:
Participació a classe: 30% de la nota.
Examen final: 70% de la nota.
L'examen consisteix en dues parts:
- Part escrita (70%): Reading, Listening, Use of English and Writing.
- Expressió oral (30%)

Dates i horariGrup 1: del 30 de setembre de 2019 al 27 de maig de 2020.
Grup 2: de l'1 d'octubre de 2019 al 19 de maig de 2020
Quatre hores setmanals: Grup 1: els dilluns i els dimecres de les 15 a les 17 hores. Grup 2: els dimarts i dijous de les 11 a les 13 hores.

Altres dadesActivitat exclosa peles estudiants dels graus de Biologia, Bioquímica, Física, Química i Turisme.
Data aprovació Comissió Acadèmica28/03/2019
Nombre de crèdits ECTS6
Nombre d'hores120  

Títol
XIV Olimpíada Espanyola de Biologia
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Vicerectorat d'Estudiants  
Detall:
Participació activa.
Dates i horariDel 28 al 31 de març de 2019.

Altres dadesActivitat exclosa pels estudiants dels graus d'Estudis Anglesos, Història, Història de l'Art, Filosofia, Geografia, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles, Treball Social, Física i Química.
Data aprovació Comissió Acadèmica28/03/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores30  

Títol
Alemany B1
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei Lingüístic  
Detall:
Instruments d'avaluació:
El curs s'avaluarà a partir dels treballs no presencials a més de dos exàmens, un a cada semestre.
Criteris de qualificació:
Lectura del primer semestre: 5 per cent.
Examen escrit del primer semestre: 25 per cent.
Prova oral del primer semestre: 10 per cent.
Lectura del segon semestre: 5 per cent.
Prova oral: 20 per cent.
Examen del segon semestre: 35 per cent.
Les dues lectures són obligatòries.

Dates i horariDel 4 d'octubre de 2019 al 4 de juny de 2020. Quatre hores setmanals: Els divendres de les 10 a les 14 hores.

Altres dadesActivitat exclosa pels estudiants dels graus de Biologia, Bioquímica, Física, Química i Turisme.
Data aprovació Comissió Acadèmica28/03/2019
Nombre de crèdits ECTS6
Nombre d'hores120