Escuchar

Bolsa de actividades

En esta bolsa podrá consultar las actividades vigentes de formación que han sido aprobadas por la Comisión Académica y que permiten obtener el reconocimiento de créditos ECTS optativos.

Títol
Curs bàsic de prevenció de riscs laborals
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Criteris d'avaluació:
Exposició teòrica. Modalitat: presencial. Descripció: desenvolupament dels continguts establerts a la normativa de prevenció de riscs laborals. Tècnica: es destaquen els aspectes més rellevants de cada tema, s'exposen alguns exemples d'aplicació i es resolen totes les qüestions que l'alumnat vulgui plantejar. Criteris d'avaluació: l'assistència a un 80% a les classes teòriques constitueix un requisit per poder optar a l'examen. Percentatge de la qualificació final: 0 per cent.
Participació de l'alumnat a classe. Modalitat: presencial. Tècnica: es fomenta la participació activa de l'alumnat en l'anàlisi dels exemples i la resolució dels exercicis i casos pràctics proposats durant el desenvolupament dels temes. Descripció: resolució d'exemples i casos pràctics durant les sessions presencials. Criteris d'avaluació: es valoren les aportacions individuals de l'alumnat i l'interès manifestat amb un esperit crític respecte als continguts exposats. Percentatge de la qualificació final: 10 per cent.
Treball autònom. Modalitat: no presencial. Tècnica: treball autònom. Descripció: a més de l'estudi individual o en grup dels continguts del temari, es proposarà la realització de dues activitats pràctiques: a) Un exercici d'identificació de riscs de seguretat i higiene, amb proposta d'actuacions correctores. b) Un exercici d'ergonomia, també amb proposta d'actuacions correctores. Criteris d'avaluació: lliurament individual dels exercicis esmentats en la data establerta. Percentatge de la qualificació final: 20 per cent.
Examen. Modalitat: presencial. Tècnica: prova objectiva. Descripció: l'examen tipus test, previst per al dia 7 d'abril de 2020, constarà de cinquanta preguntes en castellà sobre tot el temari del curs, amb tres opcions de resposta cada una i penalització per respostes incorrectes. Criteris d'avaluació: se sumaran 0,2 punts per cada resposta correcta i es restaran 0,1 punts per cada resposta incorrecta. Percentatge de la qualificació final: 70 per cent.
LlocAula AB08 de l'edifici G. M. de Jovellanos. Campus universitari.
Dates i horariDel dia 13 de febrer al dia 7 d'abril de 2020. Els dimarts i dijous de 17 a 19 hores
Altres dadesTots els estudis
Data aprovació Comissió Acadèmica02/12/2019
Nombre de crèdits ECTS2
Nombre d'hores50  

Títol
Com cercar informació acadèmica, gestionar la bibliografia i fer un ús ètic de la informació
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei de Biblioteca i Documentació  
Detall:
Activitats per assolir els continguts de cada mòdul.
Dates i horariAny acadèmic 2019-20 (dates sense determinar)
Altres dadesActivitat en línia.
Data aprovació Comissió Acadèmica02/12/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Companyia de teatre UIB. Curs 2019-20
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Criteris d'avaluació:
- Memòria: 25%Els estudiants hauran de prendre notes durant el curs per redactar una memòria de cinc pàgines sobre la seva implicació en tot el procés de posar una obra sobre l'escenari i, sobretot, el que han après al llarg de l'any.
- Compromís: 25% (ho avaluarà el director).
- Treball en equip: 25% (ho avaluarà el director).
- Resultats de la seva funció en el projecte teatral conjunt: 25% (ho avaluarà el director).
LlocAula de Teatre. Edifici Guillem Cifre de Colonya. Campus universitari
Dates i horariDel 19 de febrer al 4 de juny de 2020. Els dimecres de les 15 a les 18 i els dijous de les 16 a les 19 hores.
Nombre de crèdits ECTS6
Nombre d'hores200  

Títol
VII Lliga de Debat de la Universitat de les Illes Balears
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Criteris d'avaluació: participació activa.
1 crèdit ECTS per participar a la lliga que organitza la UIB. 2 crèdits ECTS per guanyar la lliga de la UIB i, per tant, participar a les lligues de debat que organitzen el G9 i la Xarxa Vives. 3 crèdits ECTS si es guanya una de les lligues abans esmentades.

Dates i horaridel 17 al 20 de febrer de 2020. Divendres 21 de febrer de 2020 al Parlament de les Illes Balears. Final de la VII Lliga de Debat.
Data aprovació Comissió Acadèmica25/10/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Coral Universitat de les Illes Balears i filials
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Criteris d'avaluació:
Participació activa.
Assignació de crèdits:
- Coral UIB: 160 hores / 6 crèdits ECTS.
- Orfeó UIB: 120 hores/ 4 crèdits ECTS.
- Cor de Mestres: 80 hores/ 3 crèdits ECTS.
- Cor de Majors: 80 hores/ 3 crèdits ECTS.
- Cor de dones: 80 hores/ 3 crèdits ECTS.
- Coral Juvenil: 80 hores/ 3 crèdits ECTS.

Dates i horariCoral UIB: assaigs dimarts i dijous de 20.30 a 22.30 hores, més concerts i assaigs extraordinaris.
Orfeó UIB: assaigs dimarts i dijous de 19 a 20.30 hores, més concerts i assaigs extraordinaris.
Cor de Mestres Cantaires de la UIB: assaigs dilluns de 18 a 20 hores, més concerts i assaigs extraordinaris.
Cor de Majors de la UIB: assaigs divendres de 10.30 a 12.30 hores, més concerts i assaigs extraordinaris.
Cor de Dones de la UIB: assaigs divendres de 19.30 a 21.30 hores, més concerts i assaigs extraordinaris.
Coral Juvenil de JM Palma: assaigs divendres de 15.30 a 17.30 hores, més concerts i assaigs extraordinaris.

Data aprovació Comissió Acadèmica18/09/2019  

Títol
OUIB, Orquestra Universitat de les Illes Balears
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Criteris d'avaluació:
Participació activa.

LlocEdifici Sa Riera, Aula 0.

Dates i horariEls dimecres de 19.30 a 21.30 hores. Dies 11, 18 i 25 de setembre; 2, 9, 16, 23 i 30 d'octubre; 6, 13, 20 i 27 de novembre de 2019; 15 i 22 de gener de 2020; 5, 12, 19 i 26 de febrer; 4, 11, 18 i 25 de març; 1, 22 i 29 d'abril; 6, 13 i 20 de maig de 2020.

Data aprovació Comissió Acadèmica18/09/2019
Nombre de crèdits ECTS3
Nombre d'hores80  

Títol
Curs Prevenció d'addiccions
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable  
Detall:
Criteris d'avaluació: Participació activa.
LlocDel 2 d'octubre de 2019 a 1 de juny de 2020.
Mòduls teòrics: Torns horabaixa: 12 febrer, 4 de març, 25 de març, 15 d'abril, 5 de maig de 2020. Torns de matí: 2 d'octubre, 23 d'octubre, 13 de novembre, 4 de desembre, de 2019 i 15 de gener de 2020.
Part pràctica: depenent de la formulació de les campanyes dissenyades, dates entre el 10 d'octubre de 2019 i 1 de juny de 2020.
Horari de la formació teòrica 2 torns: Matí: de 9.30 a 13.30. Horabaixa: 16 a 20
Data aprovació Comissió Acadèmica18/09/2019
Nombre de crèdits ECTS1/2/3
Nombre d'hores25/50/75  

Títol
Taller de Cinema LGTBIQ+ a la UIB: Aules Sense Armaris 2019-20
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Criteris d'Avaluació:
El coordinador del taller distribuirà entre el públic un full amb algunes preguntes senzilles de resposta oberta relacionades amb la pel.lícula (personatges, temàtiques, escenes significatives.) que llegiran i explicaran abans de la projecció, i que les persones que participen en el taller hauran de respondre -individualment o en petits grups- després de la projecció en una reflexió sobre la seva lectura estètica i crítica de la pel.lícula.
Cada grup presentarà els seus comentaris breument a la resta de participants del taller, guiats pel coordinador, per fomentar l'aprenentatge col.laboratiu i convertir el visionat de la pel.lícula en una experiència comuna que inclogui diferents perspectives, opinions i temes que generaran debats i que enriquiran la comprensió del film en particular i els estudis de gènere i LGTBIQ+ d'una manera més global i alhora entretinguda.

LlocCentre de Cultura Sa Nostra, carrer de la Concepció, 12, Palma.
Dates i horariDates: 12 de setembre 2019 a 4 de juny de 2020. Un dijous de cada mes de les 19 a les 22 hores.

Altres dadesActivitat exclosa pels alumnes dels graus de Química, Biologia, Bioquímica i Física.
Data aprovació Comissió Acadèmica18/09/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores30  

Títol
Club de Lectura de la UIB
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Criteris d'avaluació:
Després d'haver assistit a totes les sessions i haver participat activament en els debats analitzant les novel.les propostes, l'últim dia s'haurà de realitzar una ressenya (màxim 3 pàgines, Times New Roman, 12) en la que es dugui a terme una reflexió crítica sobre algun dels llibres que hem llegit durant el Club de Lectura.

Activitat exclosa pels estudiants dels graus de Química, Biologia, Bioquímica i Física.

Dates i horari22 d'octubre de 2019: La invención de Morel (1940) d'Adolfo Bioy Casares. Aula 3.
12 de novembre de 2019: 14 (2012) de Jean Echenoz. Aula 3.
17 de desembre de 2019: El cuento de la criada (1985) de Margaret Atwood. Aula 3.
14 de gener de 2020: I la mort tindrà el seu domini (2019) de Rosa Calafat, autora convidada. Aula 3.
11 de febrer de 2020: La ciutat dels joves (1971) d'Aurora Bertrana. Aula 3.
10 de març de 2020: Bienvenidos a Welcome (2008) de Laura Fernández. Aula 3.
14 d'abril de 2020: La danza del sol (2018) d'Isabel Alba, autora convidada.
Maig de 2020: Crónicas marcianas (1950) de Ray Bradbury.

Horari: De les 19 a les 21 hores.

Data aprovació Comissió Acadèmica18/09/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (nivell II)
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Exposició teòrica. Modalitat: Classes teòriques. Descripció: Exposició exhaustiva dels continguts teòrics del curs corresponents als temes especificats al programa, i dels propòsits i les pautes de funcionament de les pràctiques relacionades amb aquests.
Competències:Comprensió i pràctica de les següents capacitats:
-Capacitat de comprensió dels elements constitutius i la pràctica de la comunicació assertiva; i de les tècniques de relaxació.
-Comprensió del funcionament i el sentit de les emocions en l'experiència humana; i la seva gestió adequada.
-Coneixement i aplicació de models filosòfics per a la reflexió, l'assertivitat, i l'elaboració de consens.
Criteris d'avaluació: Comprovació de l'assistència a les classes (mínim 85%). Comprovació de l'assimilació dels continguts teòrics mitjançant el mètode de diàleg crític-reflexiu, en rondes de petits grups i compartir general al final de cada sessió.
Percentatge de la qualificació final: 30%
Participació: Modalitat: Taller per a la realització de les pràctiques. Descripció: Realització de les dinàmiques i exercicis proposats a cadascuna de les sessions, en relació amb els objectius i els continguts teòrics del tema de cada sessió.
Criteris d'avaluació: Comprovació i revisió dels resultats, i diàleg reflexiu sobre l'experiència i aprofitament de les pràctiques realitzades.
Percentatge de la qualificació final: 30%
Examen: No.
Treball autònom: Modalitat: Presencial, combinada amb les hores d'orientació i seguiment. Tècnica: Treball escrit; o exposició oral. Descripció: Elaboració d'un treball on es mostra la comprensió dels continguts teòrics essencials de les sessions del curs; i l'aprofitament i aplicació personal i/o professional dels exercicis pràctics.
Criteris d'avaluació: Comprovació del nivell d'assimilació dels continguts; d'adquisició de les competències establertes; i de l'aprofitament de les dinàmiques realitzades als tallers pràctics de cada sessió.
Percentatge de la qualificació final: 40%

Dates i horariDel 14 d'octubre al 16 de desembre de 2019. Dilluns de 19 a 21 hores.
Data aprovació Comissió Acadèmica17/06/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25