Bolsa de actividades

En esta bolsa podrá consultar las actividades vigentes de formación que han sido aprobadas por la Comisión Académica y que permiten obtener el reconocimiento de créditos ECTS optativos.

Títol
ONA outDoor l'esport és de tothom Projecte ONA- Àrea d'Esports del Consell Insular de Menorca Posam Valors a l'Esport - Govern de les Illes Balears
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Facultat d'Educació  
Detall:
Reunions de coordinació:
S'especificarà als estudiants en pràctiques les tasques concretes a desenvolupar durant les activitats a l'aire lliure programades per a diferents centres escolars. S'entén que l'activitat ONA OutDoor L'esport és de tothom, és una activitat amb format ja elaborat, tot i així, en funció del centre i l'alumnat amb el qual es treballarà, s'hauran d'introduir determinades adaptacions.
Sessions d'organització i logística: Dos dies abans de cada jornada ONA OutDoor L'esport és de tothom, es sol.licitarà als estudiants en pràctiques que s'encarreguin de la logística de l'activitat: organització de material i altres preparatius.
Jornades activitat ONA OutDoor L'esport és de tothom: Es demanarà als estudiants en pràctiques que s'encarreguin de la gestió i organització de diferents dinàmiques fisico-esportives proposades a l'alumnat de cinquè i sisè de primària, així com la transmissió de valors i actituds igualitàries durant el desenvolupament de les mateixes.

Lloc Consell Insular de Menorca.
Dates i horariSetembre i octubre de 2019. De 9 a 14 hores.
Data aprovació Comissió Acadèmica12/07/2019
Nombre de crèdits ECTS2
Nombre d'hores60  

Títol
Assertivitat, Relaxació i Solució de Conflictes
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)  
Detall:
Exposició teòrica
Modalitat: Classes teòriques.
Descripció: Exposició exhaustiva dels continguts teòrics del curs corresponents als temes especificats al programa, i dels propòsits i les pautes de funcionament de les pràctiques relacionades amb aquests.
Competències:
-Comprensió i integració de les emocions bàsiques.
-Aprenentatge i pràctica dels exercicis de relaxació.
-Comprensió i desenvolupament d'actituds coherents i assertives.
-Aprenentatge i pràctica de les dinàmiques per la solució de conflictes.
Criteris d'avaluació:
Comprovació de l'assistència a les classes (mínim 85%).
Comprovació de l'assimilació dels continguts teòrics mitjançant el mètode de diàleg crític-reflexiu, en rondes de petits grups i compartir general al final de cada sessió.
Percentatge de la qualificació final: 30%.
Participació:
Modalitat:
Taller per a la realització de les pràctiques.
Descripció: Realització de les dinàmiques i exercicis proposats a cadascuna de les sessions, en relació amb els objectius i els continguts teòrics del tema de cada sessió.
Criteris d'avaluació:
Comprovació i revisió dels resultats, i diàleg reflexiu sobre l'experiència i aprofitament de les pràctiques realitzades. Percentatge de la qualificació final: 30%. Examen: No.
Treball autònom:
Modalitat: Presencial, combinada amb les hores d'orientació i seguiment.
Tècnica: Treball escrit, o exposició oral. Descripció: Elaboració d'un treball on es mostra la comprensió dels continguts teòrics essencials de les sessions dels curs; i l'aprofitament i aplicació personal i/o professional dels exercicis pràctics.
Criteris d'avaluació: Comprovació del nivell d'assimilació dels continguts; d'adquisició de les competències establertes; i de l'aprofitament de les dinàmiques realitzades als tallers pràctics de cada sessió. Percentatge de la qualificació final: 40%

Dates i horariDel 17 d'octubre al 19 de desembre de 2019. Dijous de 18 a 21 hores.
Data aprovació Comissió Acadèmica12/07/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores30  

Títol
Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (nivell II)
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Exposició teòrica. Modalitat: Classes teòriques. Descripció: Exposició exhaustiva dels continguts teòrics del curs corresponents als temes especificats al programa, i dels propòsits i les pautes de funcionament de les pràctiques relacionades amb aquests.
Competències:Comprensió i pràctica de les següents capacitats:
-Capacitat de comprensió dels elements constitutius i la pràctica de la comunicació assertiva; i de les tècniques de relaxació.
-Comprensió del funcionament i el sentit de les emocions en l'experiència humana; i la seva gestió adequada.
-Coneixement i aplicació de models filosòfics per a la reflexió, l'assertivitat, i l'elaboració de consens.
Criteris d'avaluació: Comprovació de l'assistència a les classes (mínim 85%). Comprovació de l'assimilació dels continguts teòrics mitjançant el mètode de diàleg crític-reflexiu, en rondes de petits grups i compartir general al final de cada sessió.
Percentatge de la qualificació final: 30%
Participació: Modalitat: Taller per a la realització de les pràctiques. Descripció: Realització de les dinàmiques i exercicis proposats a cadascuna de les sessions, en relació amb els objectius i els continguts teòrics del tema de cada sessió.
Criteris d'avaluació: Comprovació i revisió dels resultats, i diàleg reflexiu sobre l'experiència i aprofitament de les pràctiques realitzades.
Percentatge de la qualificació final: 30%
Examen: No.
Treball autònom: Modalitat: Presencial, combinada amb les hores d'orientació i seguiment. Tècnica: Treball escrit; o exposició oral. Descripció: Elaboració d'un treball on es mostra la comprensió dels continguts teòrics essencials de les sessions del curs; i l'aprofitament i aplicació personal i/o professional dels exercicis pràctics.
Criteris d'avaluació: Comprovació del nivell d'assimilació dels continguts; d'adquisició de les competències establertes; i de l'aprofitament de les dinàmiques realitzades als tallers pràctics de cada sessió.
Percentatge de la qualificació final: 40%

Dates i horariDel 14 d'octubre al 16 de desembre de 2019. Dilluns de 19 a 21 hores.
Data aprovació Comissió Acadèmica17/06/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (nivell I)
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Exposició teòrica. Modalitat: Classes teòriques.
Descripció: Exposició exhaustiva dels continguts teòrics del curs corresponents als temes especificats al programa, i dels propòsits i les pautes de funcionament de les pràctiques relacionades amb aquests.
Competències: Comprensió i pràctica de les següents capacitats:
-Capacitat de comprensió dels elements constitutius i la pràctica de la comunicació assertiva; i de les tècniques de relaxació.
-Comprensió del funcionament i el sentit de les emocions en l'experiència humana; i la seva gestió adequada.
- Coneixement i aplicació de models filosòfics per a la reflexió, l'assertivitat, i l'elaboració de consens.
Criteris d'avaluació:
-Comprovació de l'assistència a les classes (mínim 85%).
-Comprovació de l'assimilació dels continguts teòrics mitjançant el mètode de diàleg crític-reflexiu, en rondes de petits grups i compartir general al final de cada sessió.
Percentatge de la qualificació final: 30%.
Participació: Modalitat: Taller per a la realització de les pràctiques. Descripció: Realització de les dinàmiques i exercicis proposats a cadascuna de les sessions, en relació amb els objectius i els continguts teòrics del tema de cada sessió.
Criteris d'avaluació: Comprovació i revisió dels resultats, i diàleg reflexiu sobre l'experiència i aprofitament de les pràctiques realitzades.
Percentatge de la qualificació final: 30%.
Examen: No
Treball autònom: Modalitat: Presencial, combinada amb les hores d'orientació i seguiment. Tècnica:Treball escrit; o exposició oral. Descripció: Elaboració d'un treball on es mostra la comprensió dels continguts teòrics essencials de les sessions del curs; i l'aprofitament i aplicació personal i/o professional dels exercicis pràctics.
Criteris d'avaluació: Comprovació del nivell d'assimilació dels continguts; d'adquisició de les competències establertes; i de l'aprofitament de les dinàmiques realitzades als tallers pràctics de cada sessió.
Percentatge de la qualificació final: 40%

Dates i horariDel 16 d'octubre al 18 de desembre de 2019. Dimecres de 19 a 21 hores.
Data aprovació Comissió Acadèmica17/06/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Introducción al derecho estadounidense y al ejercicio de la abogacía en EE. UU. (2ª edición)
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Criteris d'avaluació: Un trabajo personal encargado por el profesor del curso.

Dates i horariDel 15 al 19 de julio de 2019. De 10 a 13 hores.

Data aprovació Comissió Acadèmica17/06/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25