Escuchar

La UIB participa en un projecte europeu sobre els «missatgers còsmics»

(Contenido en el idioma por defecto)

Espanya lidera una Acció COST de 27 països europeus per investigar la naturalesa fonamental de l'espaitemps utilitzant quatre tipus de «missatgers còsmics»: els raigs gamma, els neutrins, els raigs còsmics i les ones gravitacionals 

La Universitat de les Illes Balears participa, a través dels doctors Alicia M. Sintes i Sascha Husa, professors del Departament de Física, en l'Acció COST CA18108 «Quantum gravity phenomenology in the multi-messenger approach». Aquest és un projecte de recerca d'àmbit europeu, en el qual participen 27 països i que està liderat per Espanya.

COST (Cooperació Europea en Ciència i Tecnologia) és una organització finançada per la Unió Europea per a l'establiment de xarxes de recerca anomenades Acció COST. Aquestes xarxes proporcionen mecanismes de col·laboració en la comunitat científica europea (i de fora d'Europa), facilitant la innovació i els avenços en la recerca.

El projecte, coordinat des d'Espanya, involucra investigadors afiliats a institucions de 27 països europeus i a 6 institucions de fora d'Europa que hi participen com a observadores.

L'objectiu de l'Acció COST CA18108 és crear un fòrum de discussió entre físics teòrics interessats en la gravetat quàntica, amb èmfasi en la fenomenologia, i físics experimentals que treballen en la detecció de les quatre categories de missatgers còsmics: raigs gamma, neutrins, raigs còsmics i ones gravitacionals. El propòsit és cercar o restringir, mitjançant l'ús d'una estratègia multimissatger, possibles senyals fenomenològics que puguin ser deguts a efectes de la gravetat quàntica. Un segon objectiu és la formació de joves investigadors en els diferents aspectes (tant teòrics com experimentals) d'aquesta fenomenologia.

Els darrers anys s'han assolit grans fites, com ara la detecció de neutrins còsmics o d'ones gravitacionals, que han donat lloc a l'anomenada astronomia multimissatgera. Una anàlisi global, fent ús dels diferents missatgers còsmics, podria resultar essencial per trobar senyals o imposar restriccions que permetin elaborar una teoria que descrigui l'espaitemps al nivell més bàsic, el que es coneix com una teoria de la gravetat quàntica.  

Fecha de publicación: 09/04/2019