Escuchar

Obres i instal·lacions a la UIB

Contenido en el idioma por defecto

 

OBRES PREVISTES PER A L'ESTIU DE 2020

1 Actuacions per disminur l'escorrentia superficial en diferents indrets del campus i millorar la xarxa de pluvials. Campus  13/7/2020 31/8/2020
2 Col·locació d'un enreixat entre columnes al soterrani per poder utilitzar-lo com a magatzem. Gaspar Melchor de Jovellanos 15/8/2020 10/9/2020
3 Instal·lació d'un embornal a la zona del propileu, atès que s'hi embassa l'aigua. Campus 13/7/2020 31/8/2020
4 Substitució de la planta refredadora de les aules 2, 3 i 4, ja que l'actual és obsoleta i inservible. Mateu Orfila i R. 10/7/2020 31/7/2020
5 Substitució de les portes d'accés a la terrassa del tercer pis per una porta antipànic, per poder accedir-hi de manera ràpida en cas d'emergència. Sa Riera 10/8/2020 31/8/2020
6 Substitució del mobiliari fix de l'aula 13 per mobiliari mòbil, atès que l'actual és molt vell i té desperfectes importants. Ramon Llull 1/8/2020 5/8/2020
7 Instal·lació d'una pica per rentar els estris que s'utilitzen a l'assignatura de Plàstica al pati interior de la Seu de Menorca. Seu de Menorca 15/7/2020 7/8/2020
8 Pintar el Servei de Pressuposts i Tresoreria, atès que amb la instal·lació d'un nou sistema de calefacció/refrigeració s'han mogut armaris i l'espai que ha quedat descobert necessita pintar. Son Lledó 3/8/2020 21/8/2020
9 Pintar la façana interior de Can Salort, atès que es troba en mal estat. Seu de Menorca 15/7/2020 5/8/2020
10 Instal·lació d'un sistema de renovació d'aire als despatxos Q-8 i Q-11, ja que és necessari ventilar-los per tal de solucionar els problemes de salut (migranya) dels seus ocupants. Mateu Orfila i R. 9/7/2020 13/7/2020
11 Instal·lació d'una porta de vidre amb pany al passadís del Servei Mèdic, per poder restringir l'accés a aquesta zona, atès que hi ha material sensible i confidencial. Cas Jai 15/7/2020 30/7/2020
12 Substitució del SAI de l'aula de videoconferència 18, atès que s'ha romput l'actual i ara els equips estan sense protecció en cas d'incidència elèctrica. Arxiduc Lluís Salvador 10/7/2020 31/7/2020
13 Desplaçament de la barrera del camí de Can Massanet per deixar la porta a l'esquerra, ja que així com està actualment hi ha risc d'atrapament de persones. Can Massanet 15/8/2020 10/9/2020
14 Pintar de color blanc els serveis administratius i el Deganat de l'edifici. Mateu Orfila i R. 3/8/2020 21/8/2020
15 Substitució dels pilons de tancament al costat del bar de la Seu per uns d'acer inoxidable.  Seu d'Eivissa 30/6/2020 10/7/2020
16 Substitució de les portes d'emergència de la planta baixa, atès que les actuals no estan operatives i ja no és possible reparar-les. Gaspar Melchor de Jovellanos 1/8/2020 15/8/2020
17 Obra, instal·lació elèctrica, climatització i mobiliari per a la reconversió d'un despatx (espais AB-09 i CD-13). Ramon Llull 15/7/2020 15/9/2020
18 Subministrament i instal·lació d'aparells de climatització (tipus fan-coil) a la sala d'actes de la Seu universitària de Menorca, atès que els actuals són obsolets. Seu de Menorca 10/7/2020 31/8/2020
19 Adequació de la parcel·la de les llacunes i de la zona adjacent a la font de la Vila que hi ha devora Son Lledó. Campus 13/7/2020 4/9/2020

 

Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica
              Palma, 7 de juliol de 2020