Escuchar

UIBuniversitat Podcast: el nou canal transmèdia de la UIB

(Contenido en el idioma por defecto)

La Universitat de les Illes Balears disposa d’un canal de podcast anomenat UIBuniversitat, on qualsevol professor que imparteix classe dels estudis reglats o forma part d’un servei propi d’aquesta universitat pot penjar àudios educatius adreçats al seu alumnat o als usuaris que cerquin informació relacionada amb la institució. Els podcast són àudios sobre docència, investigació, cultura o que aporten informació, per exemple, de les PBAU, recursos digitals sobre salut...

Els podcast de la UIB es poden escoltar a través de les plataformes:

Més informació i sol·licituds a: <https://campusdigital.uib.cat/Factoria/podcast/

Fecha de publicación: 09/05/2019