Escuchar

Has acabat un grau amb nota? Pots optar a una ajuda de 1.500 euros

(Contenido en el idioma por defecto)

Fins al 16 de juliol pots sol·licitar les ajudes que la Conselleria d’Educació i Universitat ofereix als alumnes que acabaren un grau el curs 2017-18 amb una nota mitjana d’excel·lent 

Si vares acabar els estudis de grau el curs 2017-18 pots optar a l’ajuda econòmica que ofereix la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears. Les ajudes s’adrecen a l’alumnat universitari amb domicili a les Illes Balears i amb mitjanes acadèmiques excel·lents.

En total, s’ofereixen vint ajudes, quatre per a cada branca de coneixement, i la dotació de cada una és de 1.500 euros. Per poder obtenir l’ajuda, els sol·licitants han d’acreditar, segons la branca de coneixement a la qual pertanyen els estudis, les notes mitjanes que s’indiquen a continuació, expressades en una escala de l’1 al 10:

  • Arts i Humanitats: una nota mitjana igual a 9.00 punts o superior
  • Ciències: una nota mitjana igual a 8.50 punts o superior
  • Ciències Socials i Jurídiques: una nota mitjana igual a 9.00 punts o superior
  • Ciències de la Salut: una nota mitjana igual a 8.75 punts o superior
  • Enginyeria o Arquitectura: una nota mitjana igual a 8.25 punts o superior

La sol·licitud s’ha de presentar de manera telemàtica i s’ha de registrar, juntament amb la documentació justificativa. Els impresos per sol·licitar l’ajuda s’han d’emplenar en línia a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior. El tràmit telemàtic s’ha de presentar abans que comenci el termini de sol·licituds, que acaba el 16 de juliol de 2019.

Com a novetat, enguany s’ofereixen tres ajuts per als alumnes que hagin acabat els estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a qualsevol centre espanyol durant els cursos acadèmics 2016-17 o 2017-18. 

Fecha de publicación: 16/05/2019