Escuchar

Dol per la mort del doctor Antoni Roig Muntaner, qui va ser president de la comissió gestora de la Universitat

(Contenido en el idioma por defecto)

El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears ha resolt declarar tres dies de dol oficial per la mort de qui va ser Rector Honorari d'aquesta Universitat

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector expressen el condol per la mort del doctor Antoni Roig Muntaner. El doctor Antoni Roig Muntaner va ser president de la comissió gestora de la Universitat del 10 de juny de 1978 al 12 de març de 1981, càrrec des del qual va impulsar la fundació de la Universitat de les Illes Balears. La seva tasca va ser reconeguda amb el nomenament com a Rector Honorari de la Universitat el 3 de març de 1982 i amb el lliurament de la Medalla d’Or de la Universitat, el 18 de febrer de 2003. Des de l’any 2001 era professor emèrit de la UIB.

El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears ha resolt declarar tres dies de dol oficial per la mort del senyor Antoni Roig i Muntaner. Aquest fet no suposa la suspensió de l’activitat acadèmica, sinó exclusivament dels actes protocol·laris lúdics. En els actes que no es puguin suspendre, es farà un minut de silenci.

Així mateix, la Universitat ha posat a disposició de la ciutadania un llibre de condolences, en format digital, que està disponible al final d'aquesta pàgina web.

La capella ardent del doctor Antoni Roig romandrà oberta el dijous 6 de juny, de les 16 a les 19 hores, al Tanatori Nou d'Inca.

El funeral en memòria del doctor Antoni Roig tindrà lloc el divendres 7 de juny, a les 19.30 h a l'església de Santa Maria la Major d'Inca.

Una trajectòria exemplar

En la seva trajectòria com a docent i investigador va sobresortir com un dels químics físics més destacats de la postguerra a l’Estat espanyol. Es va llicenciar en Ciències Químiques a la Universitat de València l’any 1953, i es va doctorar a la Universitat Complutense de Madrid l’any 1958. Va ser professor d’aquesta universitat en dues etapes (1956-58 i 1961-67), separades per estades a l’estranger: a la Universitat de Duke i al Massachussetts Institute of Technology (MIT), als Estats Units, i al Centre de Recherches sur les Macromolécules d’Estrasburg. Fruit de la seva estada al MIT, va ser l’establiment de les bases de la teoria Lifson-Roig per a l’estabilitat de les macromolècules.

L’any 1962 ingressà com a investigador a l’Institut de Química Física Rocasolano, del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), on va ser cap del Laboratori d’Alts Polímers fins que l’any 1971 va passar a ser professor de la Universitat de Bilbao, on ocupà el càrrec de director del Departament de Química i va aconseguir la càtedra de Química Física.

L’any 1972 va tornar a Palma per fer-se càrrec de la recentment creada Facultat de Ciències i, a partir de 1973, va passar a ser el responsable de les facultats i escoles universitàries de Mallorca, amb el càrrec de vicerector de les universitats de Barcelona i Autònoma de Barcelona, de les quals depenien aquests centres. Des d’aquesta posició va ser un dels impulsors de la fundació de la Universitat, i en va presidir la Comissió Gestora de 1978 a 1981, en què és nomenat el primer rector de la UIB, el doctor Antoni Ribera i Blancafort.

Fundada la Universitat, va ocupar el càrrec de director general de Política Científica del Ministeri d’Educació i d’Universitats i Investigació, durant el govern de Leopoldo Calvo-Sotelo, entre 1981 i 1982. Acabada la seva etapa al Ministeri, va ser catedràtic de la Universitat d’Alcalá de Henares, on fou vicedegà i degà de la Facultat de Ciències fins al 1986.

Entre 1987 i 1991 va ocupar el càrrec de tinent de batlle d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma.

Entre 1995 i 1999 va ser director del Departament de Química de la UIB, i l’any 1999 va ocupar el càrrec de secretari general del Pla balear de recerca i desenvolupament tecnològic del Govern de les Illes Balears.

Antoni Roig és autor de nombroses publicacions, entre les quals destaca el manual de Química Física escrit conjuntament amb Mateo Díaz Peña, que ha esdevingut un llibre de referència. Va ser publicat l’any 1972 i ha estat reeditat en nombroses ocasions.

A més de ser Rector Honorari de la UIB des de 1981, el doctor Antoni Roig rebé l'Encomienda con Placa de Alfonso X el Sabio l'any 1982, el premi Ramon Llull de la comunitat autònoma de les Illes Balears l'any 2002 i la Medalla d'Or de la UIB l'any 2003.

Paral·lelament a la seva activitat com a investigador i docent i al seu vessant polític, el doctor Roig fou vicepresident de la Junta Rectora de la Fundació de les Balears per a la Música des de la seva creació fins a l'any 1999, any en què passà a presidir el Comitè Artístic d'aquesta institució fins a l'any 2000, i més tard a partir de l’any 2003. 

 

Fecha del evento: 04/06/2019

Fecha de publicación: 10/06/2019