Becas

Títol
Ajuts Fundació Biodiversitat per a l'execució de projectes en matèria d'adaptació al canvi climàtic
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient  

Títol
Health Research La Caixa Foundation
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Fundació La Caixa  

Títol
Ajuts per a contractes de personal tècnic de suport (PTA)
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats - Agència Estatal d'Investigació (AEI)  

Títol
Ajuts per a contractes Juan de la Cierva-Incorporació
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats - Agència Estatal d'Investigació (AEI)  

Títol
Ajuts per a contractes Ramón y Cajal (RyC)
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats - Agència Estatal d'Investigació (AEI)  

Títol
Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA)
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Unió Europea  

Títol
Accions de dinamització: "Redes de investigación"
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades  

Títol
Ajuts per a contractes Juan de la Cierva-Formació
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats - Agència Estatal d'Investigació (AEI)  

Títol
XI convocatoria Becas de la Fundación Francisco Ayala
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Fundación Francisco Ayala  

Títol
Türkiye Burslari Scholarships
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Consulado General de la República de Turquía