Becas

Títol
VIII Convocatòria d'Ajuts de pagament de matrícula del curs acadèmic 2018/19 per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals i amb la condició de refugiat
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Universitat de les Illes Balears  

Títol
XV Convocatòria d'ajuts per a accions d'EpD per a una ciutadania global. Curs 2018-19
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)  

Títol
Beca de col·laboració (014/2018)
Àrea de coneixement
Ciències
Entitat que convoca
Departament de Física  

Títol
Beca de col·laboració (013/2018)
Àrea de coneixement
Ciències
Entitat que convoca
Departament de Física  

Títol
Convocatòria permanent d'ajuts socials als alumens de la UIB que per causes sobrevingudes es trobin en dificultats econòmiques temporals per continuar estudis oficials
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable. Universitat Solidària Illes Balears