Escuchar

Becas

Títol
Beca de Col·laboració nº 005/2020. Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
UIB-Institut Balear de la Dona  

Títol
Beca de Col·laboració nº 002/2020. Beca a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat  

Títol
Convocatòria permanent d'ajuts socials als alumens de la UIB que per causes sobrevingudes es trobin en dificultats econòmiques temporals per continuar estudis oficials
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Universitat Solidària Illes Balears