Becas

Títol
Beca de Conveni instrumental que es formalitza per tal de concretar els compromisos entre l'Institut Balear de la Dona i la Universitat de les Illes Balears
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Universitat de les Illes Balears  

Títol
Beca per a Projecte de promoció i desenvolupament de l'activitat física i l'esport a la comunitat universitària de la UIB per al 2019
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Universitat de les Illes Balears  

Títol
Beca de Suport en l'àmbit de la comunicació i divulgació científica del Departament de Química
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Universitat de les Illes Balears  

Títol
Beques Càtedra de la Mar
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Vicerectorat d'Innovació i Relacions Institucionals  

Títol
Beca ERASMUS+ Països Associats KA107
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Servei de Relacions Internacionals (SRI)  

Títol
Programa d'ajuts per a la contractació d'investigadors doctors
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Universitat de les Illes Balears - Oficina de Suport a la Recerca.  

Títol
7 becas a los estudiantes de la EPS para asistir al "3nd Summer School eHealth Eurocampus":
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Esola Politècnica Superior (EPS)  

Títol
CONVOCATÒRIA DE BECA DE COL·LABORACIÓ. Número: 001/2019
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat  

Títol
Mobilitat EDUIB - Convocatòria de beques per a estudiants de doctorat de la UIB en una institució estrangera
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Escola de Doctorat de les Illes Balears EDUIB  

Títol
IX Convocatòria d'ajuts de pagament de matrícula del curs acadèmic 2018/19 per circumstàncies personals sobrevingudes
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Universitat de les Illes Balears (UIB)