La UIB farà una prova pilot per crear un corredor sanitari segur entre les Illes Balears i la Península

(Contenido en el idioma por defecto)

L'estudi es durà a terme a Cala Millor durant les vacances de Pasqua a partir de l'ús de la tecnologia ShareEQR, desenvolupada a la UIB. La prova té el suport de l'Euroregió Pirineus Mediterrània mitjançant el Fons d'Ajuda COVID-19. 

Un equip d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears estudiarà la viabilitat de la implementació del protocol sanitari SEQR per al moviment de passatgers de manera segura, d’acord amb les necessitats actuals de la mobilitat turística derivades de la pandèmia causada per la COVID-19.

L’estudi es durà a terme durant les vacances de Pasqua a Cala Millor i s’allargarà fins al novembre de 2021, amb la col·laboració la Direcció General d’Emergències i Interior, el Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar i l’empresa Biolinea, com a laboratori d'acreditació. Aquesta iniciativa té el suport de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, amb la concessió del Fons d’Ajuda COVID-19.

ShareEQR: tecnologia per a una mobilitat segura

La proposta es basa en l’ús de la tecnologia ShareEQR, desenvolupada i patentada a la Universitat de les Illes Balears. Aquesta tecnologia permet transferir informació de manera autenticada i segura entre una font i una destinació sense necessitat de cap tipus d’infraestructura de comunicació i connexió digital entre si.

ShareEQR es basa en imatges QR per establir un sistema sòlid de comunicació entre les entitats implicades en el control de la mobilitat i permet crear un marc de rastreig, tot respectant la privacitat de les dades per aconseguir la màxima protecció de la població.

Els usuaris no s’han de descarregar cap aplicació específica, sinó que solament haurien d’obtenir la imatge EQR que emetrien les entitats certificadores de la informació continguda. La informació s’introdueix al formulari d’origen i, com a resultat, es genera la imatge EQR, que quedaria a disposició del ciutadà final, i se li podria facilitar a través del correu electrònic o d’un missatge SMS, si fos necessari. La informació encriptada continguda en la imatge EQR quedaria protegida en tot el procés de transferència. El procés de validació sobre el terreny el faria l’agent autoritzat utilitzant una aplicació lectora autoritzada capaç d’obtenir la informació protegida.

Corredor sanitari segur

La proposta de corredor es basa en la tecnologia ShareEQR i les imatges EQR per fer possible tant l’acreditació per a l’entrada permesa a una destinació, com facilitar el rastreig de contactes durant el temps d’estada. A més, el sistema també permet l’acreditació de sortida de no haver estat relacionat amb cap brot detectat durant la seva estada.

La informació encriptada i continguda en la imatge EQR es genera i s’acredita mitjançant les entitats autoritzades en el lloc d’origen del viatger. La imatge EQR es converteix en una traça digital que pot ser validada en diferents moments durant el trajecte: a l’entrada de l’aeroport o port, a l’entrada de l’avió o vaixell i a l’arribada a la destinació. D’aquesta forma, es pot tenir una traçabilitat del viatge i del moment d’entrada al lloc d’arribada. Aquest mecanisme permet, a més de contribuir al rastreig de contactes si es detecta un contagi durant el trajecte, establir un mecanisme àgil per determinar l’entrada permesa al lloc: origen acreditat, vacunació acreditada, test acreditat.

En la destinació, la informació encriptada s’enregistra als serveis d’emergència de la comunitat amb l’objectiu de poder ser consultada en cas de ser requerit pel protocol de seguiment de contactes establert a la comunitat de les Illes Balears, la qual cosa millora la capacitat de rastreig d’aquest protocol.

El mateix EQR es pot usar per deixar constància de la presència del viatge en un establiment d’oci, per autoritzar l’entrada en certs esdeveniments o per regular la cabuda de gent mitjançant lectors ràpids electrònics.

El mateix EQR proporciona informació útil per millorar la resposta en situacions d’emergència i  permet aportar informació acreditada de malalties cròniques, al·lèrgies o tractament farmacològic. Aquesta informació ajuda a definir millor la resposta sanitària durant una primera actuació en situació d’emergència. A més, la barrera idiomàtica no és un problema, ja que es pot traduir la informació de manera automàtica.

Així doncs, emprar les imatges EQR per implementar un corredor segur:

  • Garanteix la veracitat de la informació, ja que identifica l’entitat certificadora
  • Impedeix modificacions fraudulentes de la informació i de la seva lectura per lectors no autoritzats
  • La creació d’una traça digital única per al rastreig de contactes de visitants no residents quan  el sistema sanitari de la destinació turística no té informació prèvia del visitant.
  • Crea una connexió segura entre el sistema de salut pública d’origen i el sistema sanitari d’acollida sense necessitat de grans infraestructures.

Aquest desenvolupament ha estat coordinat pel doctor Bartomeu Alorda Ladaria, professor titular de la UIB, director d’Innovació i Transferència de la UIB, coordinador del grup de treball SmartDestination/SmartCity de la UIB i investigador principal del grup d’eHealth i Telemedicina Multidisciplinària mitjançant Sistemes Intel·ligents Ciberfísics de l’IdISBa.

Han participat en el desenvolupament de la tecnologia ShareEQR:

  • Cristian Carmona Gómez, professor associat del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció, membre del grup de Construccions Arquitectòniques i Enginyeria d'Edificació de la UIB, i del grup d’eHealth i Telemedicina Multidisciplinària mitjançant Sistemes Intel·ligents Ciberfísics de l’IdISBa.
  • Jordi Ballester Caldentey, alumne del grau de Telemàtica de la UIB i membre de l’equip ShareandTech.
  • Francesc Mas Ynarejos, investigador col·laborador del Departament de Física, membre de l’equip ShareandTech, membre del grup de treball SmartDestination/SmartCity de la UIB i excoordinador d’innovació jubilat de l’Àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Palma.

Hi col·laboren:

  • Patricia de la Rosa Vela, cap de negociat del Servei d’Ordenació d’Emergències de la DGE
  • José Marcial Rodríguez Diaz, conseller i gerent del Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç des Casdassar
  • Pau Crespí, director general de Biolinea Internacional

Notícies relacionades

LogoAquest projecte té el suport de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, amb la concessió del Fons d’Ajuda COVID-19.

Fecha de publicación: 19/03/2021