Obres i instal·lacions a la UIB

Contenido en el idioma por defecto

Obres previstes per Pasqua de 2017

Núm.
d'ordre
Concepte Edifici Data d'inici prevista Data de finalització
prevista
1 Subministrament i restauració d'indicadors direccionals als caminals del campus universitari. Campus 18/4/17 19/5/17
2 Demolició de caseta d'obra i millora del laboratori F123 (laboratori de recerca). Mateu Orfila i Rotger 18/4/17 30/4/17
3 Fer un despatx d'ús compartit del Departament de Química i reorganitzar el magatzem de pràctiques (laboratori de recerca). Mateu Orfila i Rotger 22/3/17 30/4/17
4 Instal·lació d'un sistema de ventilació/d'extracció de gasos al laboratori QA214 (laboratori de recerca). Mateu Orfila i Rotger 21/4/17 25/4/17
5 Canviar il·luminació dels fluorescents de la biblioteca. Ramon Llull 18/4/17 25/4/17
6 Remodelació del fals sostre de l'Aula de Graus i instal·lar una capsa de connexions per al canó de projecció. Ramon Llull 18/4/17 20/4/17
7 Actuacions a les parets interiors del despatx del director de Relacions Internacionals per evitar la reiteració d'humitats. Cas Jai 18/4/17 2/5/17
8 Tancament de l'atri de l'Aula de Graus. Ramon Llull 18/4/17 21/4/17
9 Instal·lació de dutxes devora l'escala del soterrani. Anselm Turmeda 18/4/17 2/5/17
10 Tancament d'espai i obrir una porta en un despatx al Departament de Biologia. Guillem Colom C. 18/4/17 21/4/17
11 Dividir l'actual sala de catalogació. Ramon Llull 7/4/17 21/4/17
12 Fer una vorera de ciment des del pont de l'edifici Cientificotècnic fins a la caseta de gasos de l'edifici Mateu Orfila i Rotger. Mateu Orfila i Rotger 18/4/17 2/5/17
13 Aïllament acústic de la zona dels làsers, ubicats al laboratori F010. Mateu Orfila i Rotger 18/4/17 25/5/17
14 Millora dels accessos a la zona de vianants de l'aparcament general del campus universitari. Campus 18/4/17 15/6/17

Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica
Palma, 11 d'abril de 2017