Obres i instal·lacions a la UIB

Tasques de millora de la xarxa de comunicacions de l'edifici Mateu Orfila i Rotger

Contenido en el idioma por defecto

Edifici

Mateu Orfila i Rotger

Dates

Des de dijous dia 28 de desembre a partir de les 8h, fins dia 29 de desembre.

Serveis afectats

Talls als serveis de xarxa cablejada, telefonia i xarxa sense fils a les zones de la biblioteca i de física de l'edifici.
Els talls dels serveis de xarxa cablejada i telefonia afectaran a totes les preses que comencen per DB-XX.

Restabliment de servei

Gradualment el dia 29 de desembre. Està previst que dia 29 a darrera hora el servei ja estigui restablert per tots els serveis.

Contenido en el idioma por defecto

Obres previstes per a nadal de 2017

 

Núm.
d'ordre
CONCEPTE EDIFICI DATA D'INICI
PREVISTA
DATA DE
FINALITZACIÓ
PREVISTA
1 Instal·lació d'una línia d'argó en una de les vitrines del laboratori QO-219, de l'edifici Mateu Orfila i Rotger Mateu Orfila i Rotger 27/12/2017 08/01/2018
2 Instal·lació d'un aparell de climatització. Revisar i activar els endolls i punts de xarxa del despatx 326 Sa Riera 20/12/2017 22/12/2017
3 Reparació de les llindes de la façana del pati interior de l'edifici G. M. de Jovellanos, de la zona dels despatxos de Dret Públic i Privat Gaspar Melchor de Jovellanos 27/12/2017 05/01/2018
4 Trasllat i substitució de l'actual sistema de refrigeració del magatzem de reactius d'ecologia a la nova àrea que està ubicada a la tercera planta Guillem Colom Casasnovas 20/12/2017 17/01/2018
5 Delimitar i senyalitzar el pas de vianants i de vehicles a la rampa de l'edifici G. M. de Jovellanos Gaspar Melchor de Jovellanos 27/12/2017 17/01/2018
6 Execució d'un passadís per accedir al pati d'instal·lacions i d'una línia de vida a la cobertura de l'edifici Ca n'Oleo 27/12/2017 17/01/2018
7 Treballs de pintura i tractament de parets d'espais a planta baixa, sala d'actes i sala de juntes Sa Riera 27/12/2017 13/01/2018
8 Substitució de les cortines de la sala d'actes i de la sala de juntes de l'edifici Sa Riera i reentapissar les butaques de la sala d'actes. Aquesta instal·lació està aprovada per la comissió d'inversions i s'executarà, coordinadament amb el centre, una vegada acabats els treballs de pintura i tractament de l'edifici Sa Riera. Sa Riera - -

 

 

Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica
Palma, 19 de desembre de 2017