Obres i instal·lacions a la UIB

Contenido en el idioma por defecto
Núm. d'ordre  Concepte Edifici Data d'inici prevista Data de finalització prevista
1 Barrera i tancament parcial del solar de l'edifici de Comandància d'Eivissa. Seu Univ. d'Eivissa i Formentera Agost Setembre
2 Col·locació per raons de seguretat de planxes d'alumini a la cornisa de la façana principal de l'edifici G. M. de Jovellanos. G. M. de Jovellanos 25/7/2016 30/7/2016
3 Instal·lar passamans a l'escala de la sortida est del passadís del soterrani i una barana enmig de l'escala exterior a la sortida nord de l'edifici. Antoni Maria Alcover i Sureda 5/9/2016 10/9/2016
4 Arreglar despreniments i esquerdes de la façana de l'edifici. Guillem Colom Casasnovas 16/8/2016 31/8/2016
5 Control de climatització de les aules dels estudis de Turisme a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, modificació de la climatització de les aules AA02 i AA02B de l'edifici G. M. de Jovellanos i modificació de la climatització de les aules 1, 12, copisteria i bar de l'edifici Anselm Turmeda. Anselm Turmeda 4/7/2016 29/7/2016
6 Condicionar l'espai EQ14 (Pràctiques Màster). Mateu Orfila i Rotger 18/7/2016 14/10/2016
7 Col·locar botons a l'exterior de l'ascensor a una alçada entre 0,70 i 1,20 cm. Mateu Orfila i Rotger 4/7/2016 27/7/2016
8 Substitució de canonades a la galeria de servei des de l'edifici Beatriu de Pinós fins al carrer de Formentera. Campus de la UIB 22/6/2016 8/7/2016
9 Instal·lació de làmines de control solar a la part superior de les vidrieres de la planta baixa de l'edifici. Sa Riera 15/7/2016 31/8/2016
10 Instal·lació de climatització amb aparells tipus split per a diferents espais dels edificis Mateu Orfila i R., Ramon Llull, Anselm Turmeda, Guillem Cifre de C. i Guillem Colom C. Procediment negociat núm. exp. 14/16. Diversos edificis 16/8/2016 30/9/2016
11 Instal·lació de l'equipament subministrat per a la creació d'una aula de videoconferència emissora a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador i una aula receptora a la Seu de Menorca. Diversos edificis 11/7/2016 31/7/2016
12 Instal·lació de bolles de formigó al carril bici de darrere l'Anselm Turmeda i sanejament del carril per evitar l'aparcament inadequat de vehicles. Campus de la UIB 18/6/2016 27/6/2016
13 Tres monòlits de senyalització exterior de l'edifici. Extensió universitària d'Eivissa 27/6/2016 30/6/2016
14 Realització del monòlit exterior identificatiu de l'edifici. Cas Jai 27/6/2016 28/6/2016
15 Fer un envà de separació amb una porta d'entrada a l'aula AA12 (ID104) i obrir una finestra a l'envà de l'espai AA13 (ID103). Ramon Llull 18/7/2016 1/8/2016
16 Instal·lació d'endolls a les aules C0, C2 i C4. Guillem Cifre de C. 12/7/2016 13/7/2016
17 Tapar l'estany de la zona del Propileu. Campus de la UIB 4/7/2016 19/8/2016
18 Adquisició de cinc SAI (sistemes d'alimentació ininterrompuda) per a la sala de control de videoconferència i l'aula AV02 (ed. G. M. de Jovellanos) i les aules 05, 06 i 07 (ed. Guillem Cifre de C.). General 4/7/2016 15/7/2016
19 Instal·lació de l'equipament subministrat per a la renovació d'aules de videoconferència: quatre aules emissores al campus de Palma, dues aules receptores a la Seu de Menorca i tres aules receptores a la Seu d'Eivissa. Diversos edificis 22/6/2016 29/7/2016
20 Instal·lació d'un sistema d'autobloqueig a les dues portes de l'insectari i sistema de control d'accés digital. Guillem Colom Casasnovas 11/7/2016 31/8/2016
21 Condicionar les aules 14, 15 i 20. Arxiduc Lluís Salvador 12/7/2016 25/7/2016
22 Prolongació de la zona de vianants fins al Propileu. Campus de la UIB 18/7/2016 2/9/2016
23 Instal·lació d'endolls i moure pantalles, projectors i capses de connexió a les aules 1, 2, 3 i 11. Ramon Llull 11/7/2016 22/7/2016
24 Canvi d'obertura de les finestres de l'aula 19. Ramon Llull 18/7/2016 22/7/2016
25 Canvi d'obertura de les finestres de l'aula BA06. Ramon Llull 18/7/2016 22/7/2016
26 Canviar la finestra del despatx BB13. Ramon Llull 18/7/2016 22/7/2016
27 Cobrir l'estany de l'ed. Anselm Turmeda i crear una zona verda a sobre. Anselm Turmeda 4/7/2016 31/8/2016
28 Substitució d'una vidriera fixa per una de corredissa per ventilar el despatx CB14. Ramon Llull 25/7/2016 30/7/2016
29 Insonorització de l'aula de videoconferència AV03. Extensió universitària d'Eivissa 22/7/2016 31/8/2016
30 Pintar places per a vehicles d'emergències devora els edificis del campus. Campus de la UIB 1/8/2016 31/8/2016
31 Reparació de cruis en despatxos i laboratoris de Física. Mateu Orfila i Rotger Juliol Agost
32 Tractar i pintar baranes de l'edifici cientificotècnic Cientificotècnic 1/8/2016 31/8/2016
33 Reforma del segon pis (renovació de paviments, falsos sostres, pintura, il·luminació, electricitat, climatització i elements de fusta) Sa Riera 11/7/2016 1/10/2016
35 Pintar els exteriors de la Farmàcia i PACU del Campus Ramon Llull Agost Agost

Obres i instal·lacions a la UIB

Contenido en el idioma por defecto

Implantació a la UIB de la telefonia IP

Us informam que en breu l'actual servei de telefonia fixa analògica de la Universitat serà progressivament substituït per un sistema de telefonia IP.
 
La implantació per edificis començarà a partir del 13 de juny i acabarà, aproximadament, el 15 de juliol.
 
El calendari d'implantació per edificis estarà exposat en opis informatius instal·lats als vestíbuls dels edificis i, a més, estarà a disposició també als serveis administratius de tots els centres.
 
Aquest servei podrà proporcionar inicialment una sèrie de noves funcionalitats, com per exemple:

 1. Identificació del número de telèfon des d’on es fa la telefonada.
 2. Identificació del nom i els cognoms del titular de l’extensió telefònica de la UIB des d’on es fa la telefonada.
 3. Accés a l’agenda telefònica de les extensions de la UIB des del mateix terminal telefònic de l’usuari.
 4. Possibilitat de disposar de múltiples extensions telefòniques al mateix terminal telefònic.
 5. Possibilitat d’habilitar l’entrada de més d’una telefonada de manera simultània.
 6. Accés al sistema de bústia de veu per poder recuperar els missatges que s’han deixat gravats en absència de l’usuari.

Molt important

 • Durant la jornada de 8 a 15 hores s'aniran distribuint els nous terminals IP sense generar cap interrupció al servei de telefonia. A partir de les 15 hores es procedirà a substituir els terminals antics pels nous.
 • A partir de la nova connexió del terminal, durant una hora aproximadament, el telèfon romandrà sense servei.
 • Un cop configurat el nou terminal, temporalment només podrà rebre telefonades des d’extensions de la UIB ja migrades. No es podran rebre telefonades ni de l’exterior de la UIB ni des d’extensions de la UIB no migrades.
 • L'usuari podrà fer telefonades a l’exterior i a qualsevol extensió telefònica de la UIB.
 • El dia següent, a partir de les 8.30 hores, el terminal tindrà activat tot el servei, tant per rebre telefonades internes com per a telefonades externes.

Suport

 

 

Centre de Tecnologies de la Informació
Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica