Obres i instal·lacions a la UIB

Contenido en el idioma por defecto

Obres previstes per l'estiu de 2017

 

Núm.
d'ordre
CONCEPTE EDIFICI DATA D'INICI
PREVISTA
DATA DE
FINALITZACIÓ
PREVISTA
1 Reforma, obra i equipament dels laboratoris QI-114 i QO-219 Mateu Orfila i Rotger 30/06/2017 07/08/2017  (equipament) 01/10/2017
2 Reforma, obra i equipament del laboratori docent QI-118 de l'edifici Mateu Orfila i Rotger Mateu Orfila i Rotger 30/06/2017 07/08/2017  (equipament) 18/09/2017
3 Folrar el mostrador de la biblioteca Ramon Llull 15/07/2017 30/09/2017
4 Instal·lar dues escales fixes per accedir a les cobertes del bar i de la biblioteca Ramon Llull 05/07/2017 31/08/2017
5 Enjardinament de l'estany de l'edifici Anselm Turmeda Anselm Turmeda 01/09/2017 30/09/2017
6 Canviar les vidrieres de les aules 11, 12 i 13 de l'edifici Ramon Llull Ramon Llull 17/07/2017 31/07/2017
7 Rehabilitació de la volta de l'escala de Can Salort Seu universitària de Menorca 10/07/2017 31/08/2017
8 Obra de rehabilitació constructiva i energètica de Ca ses Llúcies, al campus. Procediment obert Campus de la UIB 14/02/2017 14/10/2017
9 Insonorització de l'aula AV03 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, atès que, segons informe del Servei de Recursos Audiovisuals, aquesta aula té problemes de sonoritat i és poc operativa Gaspar Melchor de Jovellanos 15/07/2017 31/08/2017
10 Conversió de l'aula LEC-02, ubicada al 2n pis del bloc C de l'edifici Guillem Cifre de Colonya, en el laboratori de música i art. Laboratori de recerca Guillem Cifre de C. 15/07/2017 31/08/2017
11 Instal·lació de l'equipament a subministrar per a la renovació de les aules de videoconferència en diversos edificis del campus i a les seus universitàries d'Eivissa i de Menorca Diversos edificis 15/07/2017 31/08/2017
12 Canviar els marcs i les portes interiors dels dos banys generals (homes i dones) de la planta baixa Ramon Llull 17/07/2017 28/07/2017
13 Canviar les finestres dels laboratoris 11, 17 i 22 Guillem Colom Casasnovas 10/07/2017 14/07/2017
14 Canviar les finestres del laboratori 8A de l'edifici Guillem Colom Casasnovas Guillem Colom Casasnovas 17/07/2017 21/07/2017
15 Conversió de diversos espais en despatxos per al Departament de Filosofia i Treball Social. L'obra inclourà instal·lacions elèctriques i de climatització, a més de pintar els espais Ramon Llull 03/07/2017 29/07/2017
16 Canviar les finestres del despatx de Biologia Q-14 de l'edifici Mateu Orfila i Rotger, ja que no es poden obrir Mateu Orfila i Rotger 07/08/2017 12/08/2017
17 Reparació dels danys i substitució del trespol de l'aula 8 de l'edifici Mateu Orfila i Rotger pels desperfectes ocasionats per l'arrel d'un arbre. Desplaçament de l'abre Mateu Orfila i Rotger 07/08/2017 31/08/2017
18 Instal·lar una plataforma amb baranes i 3 línies de vida, atès que hi ha punts amb risc de caiguda d'alçada Ca n'Oleo 17/07/2017 14/08/2017
19 Subministrament de 72 cadires per a l'aula d'informàtica MOAIPB Mateu Orfila i Rotger 01/09/2017 12/09/2017
20 Subministrament d'una pissarra de 5 m a l'aula MOA12 Mateu Orfila i Rotger 01/09/2017 12/09/2017
21 Subministrament d'una pissarra per a l'aula MOA4 Mateu Orfila i Rotger 01/09/2017 12/09/2017
22 Retirada dels pilons per a fanals sense instal·lar  Campus Agost Setembre
23 Modificació de la instal·lació del gas del laboratori GM-LAB-23: el tub arriba fins a l'inici de les dues bancades de pràctiques i s'hauria d'allargar fins als llocs de treball Guillem Colom Casasnovas 21/08/2017 15/09/2017
24 Subministrament i instal·lació de quatre pèrgoles de fusta tractada a l'exterior, amb sistema de lamel·les de 7-10 cm i amb 1,5-2 cm de separació entre elles, a les parts de color marró dels dissenys adjunts (primera fase)  Campus 16/08/2017 16/09/2017
25 Enjardinament zona SCT i instal·lar-hi taula de jocs Campus 01/09/2017 16/09/2017
26 Remodelació aula Ramon Llull Ramon Llull Agost 08/09/2017
27 Pintura pati Sa Riera, mobiliari urbà i arranjament trespol Sa Riera 07/08/2017 12/09/2017
28 Arranjament dintells a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos Gaspar Melchor de Jovellanos Juliol Agost
29 Senyalització de la nova zona per a aparcament de motos als instituts universitaris i senyalització específica de prohibició d'aparcament a la zona on habitualment s'aparcava Campus 15/07/2017 31/07/2017

 

Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica
Palma, 25 de juliol de 2017