Becas

Títol
Beca de formació i investigació en l'àmbit de les noves tecnologies aplicades a l'educació
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Museo Nacional del Prado i Banco de España  

Títol
Projectes "Explora Ciencia" i "Explora Tecnología"
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Ministeri d'Economia i Competitivitat, Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació  

Títol
Beques de formació i investigació al Museo Nacional del Prado
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Fundación Iberdrola España, Museo Nacional del Prado  

Títol
Beques de postgrau d'Estadística
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Institut Nacional d'Estadística  

Títol
Accions de dinamització: "Redes de excelencia"
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Ministeri d'Economia i Competitivitat  

Títol
Beques de formació per a titulats universitaris
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública  

Títol
Programa FARO 2015-17 per a universitaris
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport  

Títol
Programa FARO 2015-2017
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.