Becas

Títol
Beques de formació i investigació al Museo Nacional del Prado
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport  

Títol
Beques Freigeist 2017
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Fundació Volkswagen  

Títol
Beques Manuel de Oya 2017
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Centro de Información Cerveza y Salud  

Títol
Beques de formació per a titulats universitaris
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública  

Títol
Science with and for society: Call H2020-SWAFS2016-17
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Comissió Europea  

Títol
Programa FARO 2015-17 per a universitaris
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport  

Títol
Programa FARO 2015-2017
Àrea de coneixement
Borsa de beques
Entitat que convoca
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.